Spor Hukuku Sempozyumu – Spor Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Sempozyumu düzenleyen kurum:

Spor Hukuku Sempozyumu – Spor Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kültür ve Spor Kulübü tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyumun tarihi ve yeri:

Sempozyum, 04 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi‘nde saat 09.00’da başlayacak.

Sempozyum konuşmacıları:

Doç. Dr. Burak Gemalmaz, Av. Mert Yaşar, Prof. Dr. Nuray Ekşi, Av. Emin Özkurt, Av. Oktay Huduti, Doç. Dr. Mahmut Kaşıkçı, Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne, Araş. Gör. Dr. Nil Karabağ Bulut, Av. Feridun Öztop, Av. Gülşah Deniz, Cafer Geyik

Sempozyum programı:

04 Nisan 2016

09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış Konuşmaları

Yağmur BÜYÜKUYSAL, İÜHF Kültür ve Spor Kulübü Başkanı
Prof. Dr. Adem SÖZÜER, İÜHF Dekanı

1. Oturum 10.00 – 12.30

Uluslararası Düzlemde Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Sorunlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Mert YAŞAR, Avukat
“CAS’ın Yargı Yetkisi”

Av. Emin ÖZKURT, Avukat
“CAS’ta Hakem Heyetinin Teşkili, Günce Tartışmalar ve Yeni Gelişmeler”

Prof. Dr. Nuray EKŞİ, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“CAS’ın Yargılama Usulü, İhtiyati Tedbirler ve Kararlarının İnfazı (Pechstein Etkisi)

Av. Oktay HUDUTİ, Avukat
“CAS Kararlarının Denetimi ve İptali : İFM’nin Usule ve Esasa Mütealik Kamu Düzeni Yaklaşımı”

2. Oturum 13.30 – 16.30

Ulusal Düzlemde Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Sorunlar
Oturun Başkanı: Doç. Dr. B. Mahmut KAŞIKÇI, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eski PDFK Üyesi
“PFDK’nın ve Tahkim Kurulunun Teşkili ve Yargılama Usulü”

Araş. Gör. Dr. Nil KARABAĞ BULUT, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, UÇK Üyesi
“Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Görevi, Yetkisi ve İşleyişi”

Kahve Arası

Av. Feridun ÖZTOP, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı
Av. Gülşah DENİZ, Voleybol Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi
“Bağımsız Federasyonların Dİsiplin Yargılaması ve Savunma Hakları”

Cafer GEYİK, SGM 1. Hukuk Müşaviri
“SGM Tahkim Kurulunun Teşkili ve Yargılama Usulü”

Ayrıntılı bilgi / iletişim:

Sempozyumla ilgili ayrıntılar için iuhfsporhukuku@gmail.com e-posta adresi ile iletişime geçilebilir veya iuhfsporkulubu.org adresi ziyaret edilebilir.

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

spor_hukuku

spor_hukuku2