Sürdürülebilir Kalkınmaya Hukuksal Bakış Konferansı

Konferans, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Çevrim İçi Yayın