TAAD Yargı Etiği Özel Sayısı Makale Çağrısı

“Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi”’ projesi kapsamında Türkiye Adalet Akademisi Dergisinin 2017/Ekim sayısında yargı etiğine ilişkin makalelerin bulunduğu özel bir sayı çıkarılması planlanmaktadır.

Bu sebeple, Türkiye Adalet Akademisi Dergisinin (TAAD) Yargı Etiği Özel Sayısı için akademisyenlere, hukukçulara ve ilgilenenlere makale çağrısında bulunulmaktadır.

Makale göndermek isteyenlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Türkiye Adalet Akademisi Dergisi yazım ve yayın kurallarına uygun makalelerini taa.gov.tr/makale adresi üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir.

İletişim: 0 312 489 81 80/1013
E-Mail: adaletakademisi.dergi@gmail.com