Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluğun Tespiti Sempozyumu

Düzenleyen:

Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluğun Tespiti Sempozyumu, Yargıtay Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (MÜHF) iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

24 Ekim 2019 Perşembe, saat: 09.30 – 17.30

Yer:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Göztepe Yerleşkesi

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Serap Helvacı – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Erol Özvar – Marmara Üniversitesi Rektörü
 • İsmail Rüştü Cirit – Yargıtay Başkanı
 • Abdulhalik Yıldız – Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı
 • Doç. Dr. M. Emin Alşahin – MÜHF Ceza ve Ceza Usul Huk. ABD. Öğr. Üyesi
 • Prof. Dr. Talat Canbolat – MÜHF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD. Öğr. Üyesi
 • Mühendis Nedim Kaya – İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanı
 • Ahmet Er – Yargıtay Onikinci Ceza Dairesi Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır – MÜHF Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD.
 • Mühendis Faruk Bacacı – Adli Tıp Kurumu Ankara İhtisas Dairesi Başkanı
 • Serap Kaygusuz – Yargıtay Onikinci Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi
 • Prof. Dr. Ahmet Gökcen – MÜHF Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD Öğr. Üyesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – MÜHF Medeni Hukuk ABD Öğr. Üyesi
 • Hasan Dicle – İstanbul BAM 19. CD. Başkanı
 • Serap Samancı – Yargıtay Onyedinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Trafik kazası bağlamında taksirli suçlarda ceza sorumluluğu
 • Trafik kazalarında kusur tespiti, tazminat sorumluluğu ve bilirkişilik
 • Mahkemelerce Adli Tıp Kurumu’nun bilirkişi olarak görevlendirildiği trafik dosyalarında karşılaşılan sorunlar
 • Taksirli suçlarda illiyet bağı, objektif isnadiyet, güven ilkesi
 • Taşıt ile yayaların karıştığı trafik kazalarında kusur tespiti
 • Yargıtay uygulaması kapsamında trafik kazalarında ceza sorumluluğu
 • Trafik hukukunda tazminat sorumluluğu
 • Trafik kazalarında ceza sorumluluğunun tespitinde uygulamada yaşanan sorunlar
 • trafik kazalarında Yargıtay uygulaması kapsamında hukuki sorumluluk

İletişim:

 • 0543 4372214

Sempozyum programı