Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçlarının Ulusal ve Uluslararası Boyutu

Etkinlik, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.