Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu - TÜRKİYE HUKUK

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu

0

Düzenleyen:

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

03 – 04 Mayıs 2018 – Saat: 09.30

Yer:

Marma Otel İstanbul,  Marmara Salonu – T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü, Büyükbakkalköy / MALTEPE

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Şahin Karasar – Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Yusuf Aksar – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • İsmail Rüştü Cirit – Yargıtay Birinci Başkanı
 • Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Alper Gümüş – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Sezer Çabri – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Koçak Diker – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Abdulkadir Arpacı – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Cem Akbıyık – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem Aydın – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Öz Seçer – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Vardar Hamamcıoğlu – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Alphan Dinçkol – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Müge Ürem – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Murat Topuz – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Sermin Paksoy – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Herdem Belen – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cahit Günel – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda Söğüt – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Dr. iur. Merve Ürem Çetinel – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Okuma önerisi:  Alman Ceza Hukuku Günleri: Prof. Dr. Durmuş Tezcan Konferansı

Sempozyum konuları:

 • Yargıtay Kararları Işığında Kiraya Verenin Maliki Olmadığı veya Maliklerinden Birisi Olduğu Taşınmaza İlişkin Akdettiği Kira Sözleşmesi Karşısında Taşınmazın Maliki veya Diğer Maliklerinin Hukuksal Konumu
 • İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları
 • Rekabet Kurumunca Süresinden Önce Sona Erdirilen İntifa Hakkı Bedelinin İadesine Dayalı Hukuk
 • Birlikte Mülkiyette Hak Sahiplerinin Haksız Elatmasına Dayalı Tazminat Sorunları
 • Bankaların İpotek Sözleşmesine Koydukları Kişisel Teminat Hükümlerinin Değerlendirilmesi
 • Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmesinin Yükleniciden Arsa Payı Satın Alan Üçüncü Kişilere Etkisi ve Buna İlişkin Yargıtay Kararları ile Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi
 • Önalım Hakkının Kullanımında Bedel
 • İnançlı Taşınmaz Devirlerine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
 • İdarenin Kamulaştırmasız Elatma ile Fiili Yol Uygulamaları
 • Kamu Taşınmazlarında Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkının Sona Ermesine Dayalı Sorunlar
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde Taşınmazların Rehni
 • 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Riskli Yapı Kararlarının Mevcut Şerhlere Etkisi
 • Gayrimenkul İktisabında TBK. m. 49/II’nin Bazı Uygulama Halleri ve Yargıtay Uygulaması
 • İpoteğe Konu Olan Taşınmazın Özel Yolla Paraya Çevrilebilmesi Üzerine Düşünceler
 • Aile Konutu Şerhinin Bulunmaması Nedeniyle Uğranılan Zararlarda TMK m. 1007 Hükmü Uyarınca
  Devletin Sorumluluğu
 • Kiracı Tarafından Kiralananda Yapılan Yenilik ve Değişiklikler
 • Özel Hukuk Sorunlarının Çözümünde Roma Hukukuna Dayanan Temellerden Uzaklaşılmasının
  Sonuçları
 • TMK m. 838 Hükmü Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı

Etkinlik ayrıntıları:

 • Sempozyuma katılım için ön kayda gerek yoktur.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılara sempozyum sonunda katılım belgesi verilecektir.

Bir önceki yazımız olan Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Milletlerarası Tahkim Yolu ile Çözümlenmesi başlıklı makalemizde İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mehmet Polat Kalafatoğlu hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylas.

Yorumunuz

%d blogcu bunu beğendi: