Taşınmaz ve Kira Hukuku Paneli

Panel, Taşınmaz ve Kira Hukuku Grubu Dergisi ile Elazığ Barosu tarafından düzenlenmektedir.