TBK m. 58 Hükmü Kapsamında Manevi Zarar ve Tazmini

Etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.