Ticaret Hukuku Sempozyumu 2

Düzenleyen:

Ticaret Hukuku Sempozyumu 2, “Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih” ana başlığıyla Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

 • 12 Nisan Cuma – Saat: 09.00 – 17.45

Yer:

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adem Çelik Amfisi Sıraselviler Cad. Taksim Beyoğlu / İstanbul

QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konuşmacılar:

 • Mehmet Kürtül- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı ve Birinci Başkan Vekili
 • Prof. Dr. Tekin Memiş (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat Sevi (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Ahmet Özgan- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Doç. Dr. İrfan Akın (Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Can Göksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Hafize Gülgün Vuraloğlu- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Fatih Aydoğan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Sinan H. Yüksel (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yurtbaşı (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Ayşe Albayrak Doğan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Doç. Dr. Burak Adıgüzel – (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Özlem İlbasmış Hızlısoy – (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Murat Şahin (İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Av. Ufuk Kula (İzmir Barosu)

Sempozyum konuları:

 • Topluluk Şirketlerinde TTK.m. 202/2 Bağlamında Çıkma
 • Sermaye Şirketlerinin Birleşmesinde Zorunlu Ayrılma Akçesi Ve Bu Yolla Çıkarılacak Ortakların Menfaatlerinin Korunması
 • Şirket Değerleme Yöntemlerinin Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarına Etkisi
 • Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma Ve Fesih Davalarının Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun (TTK M. 5/A) Kapsamı Açısından Değerlendirilmesi
 • TK m. 530 hükmüne dayalı olarak açılan fesih davasında davacı pay sahibinin çıkarılmasına karar verilip verilemeyeceği
 • Davanın, TK m. 531 hükmü uyarınca karar bağlanmasının mümkün olup olmadığı
 • Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasında Davacı Sıfatı -Yargının Yaklaşımı Ve Tartışmalar
 • Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Fesih Davasının Özellik Arz Eden Hususları Hakkında Bir Değerlendirme
 • Limited Şirkette Haklı Sebeple Fesih ve Haklı Sebeple Çıkma Davaları Arasındaki İlişki
 • Limited Ortaklıklarda Çıkma Ve Çıkarılma Hallerinde Ayrılma Akçesi
 • Limited Şirketin Feshi Davalarında, Davacı Ortağı Koruyucu Tedbirler İle Çıkarma Kararlarının Uygulanmasına Dair Güncel Tartışmalar
 • :

Etkinlik ayrıntıları:

 • Sempozyuma katılım ücretsiz.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmemekte.

İletişim / Başvuru: