Ticaret Hukuku Sempozyumu

Sempozyum, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.