Düzenleyen:

Ticari Sözleşmeler Hukuku ve Uluslararası Uygulamalar Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

06 – 14 Mayıs 2017 (Cumartesi – Pazar, Saat: 09.00 – 17.50)

Eğitim yeri:

Point Hotel, Çankaya – Ankara

Eğitim ücreti:

 • Stajyer avukat, hukuk fakültesi öğrencisi, yüksek lisans – doktora öğrencisi – 500 TL
 • Avukat – 1.250 TL
 • Avukat dışı – 1.500 TL

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Arzu Oğuz
 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy
 • Prof. Dr. Erden Kuntalp
 • Prof. Dr. Hakan Karan
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nilay Şenol
 • Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak
 • Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu
 • Av. Ferdi Karoğlu
 • Prof. Dr. Korkut Özkorkut
 • Av. Nursel Atar
 • Av. Türkay Alıca

Eğitim konuları:

 • Sözleşme öncesi müzakereler ve sorumluluk
 • Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler ve sözleşmelerin yorumlanması
 • Sözleşmenin kuruluşu ve şekil şartları
 • Sözleşmede yer alması gereken unsurlar
 • Sözleşmeye aykırılık – Alacaklının ve borçlunun temerrüdü
 • İtiraz ve defiler, Sözleşmede temsil
 • Cezai şart, Sözleşmenin devri
 • Sözleşme konusu borcun sona erme halleri
 • Sözleşmenin feshi ve hukuki sonuçları
 • Finansal kiralama sözleşmesi
 • Eşya taşıma sözleşmesi
 • Bayilik, distribütörlük ve tek satıcılık sözleşmesi
 • Franchise sözleşmesi
 • Uluslararası sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken konular
 • Incoterms
 • Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri
 • Arabuluculuk ve uluslararası tahkim (Tahkim nedir?)
 • Satım sözleşmesi
 • İnşaat sözleşmesi
 • Ortak girişim (Joint Venture) Sözleşmeleri
 • Kredi sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri

İletişim:

 • 0505 703 07 81

Bir önceki yazımız olan 3. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu başlıklı makalemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sermaye piyasası hukuku ve ticaret hukuku hakkında bilgiler verilmektedir.

Okuma önerisi:  Türkiye'de Hak Mücadeleleri Tarihi ve OHAL