Ticari Sözleşmeler Hukuku ve Uluslararası Uygulamalar Eğitimi

Düzenleyen:

Ticari Sözleşmeler Hukuku ve Uluslararası Uygulamalar Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

06 – 14 Mayıs 2017 (Cumartesi – Pazar, Saat: 09.00 – 17.50)

Eğitim yeri:

Point Hotel, Çankaya – Ankara

Eğitim ücreti:

 • Stajyer avukat, hukuk fakültesi öğrencisi, yüksek lisans – doktora öğrencisi – 500 TL
 • Avukat – 1.250 TL
 • Avukat dışı – 1.500 TL

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Arzu Oğuz
 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy
 • Prof. Dr. Erden Kuntalp
 • Prof. Dr. Hakan Karan
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nilay Şenol
 • Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak
 • Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu
 • Av. Ferdi Karoğlu
 • Prof. Dr. Korkut Özkorkut
 • Av. Nursel Atar
 • Av. Türkay Alıca

Eğitim konuları:

 • Sözleşme öncesi müzakereler ve sorumluluk
 • Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler ve sözleşmelerin yorumlanması
 • Sözleşmenin kuruluşu ve şekil şartları
 • Sözleşmede yer alması gereken unsurlar
 • Sözleşmeye aykırılık – Alacaklının ve borçlunun temerrüdü
 • İtiraz ve defiler, Sözleşmede temsil
 • Cezai şart, Sözleşmenin devri
 • Sözleşme konusu borcun sona erme halleri
 • Sözleşmenin feshi ve hukuki sonuçları
 • Finansal kiralama sözleşmesi
 • Eşya taşıma sözleşmesi
 • Bayilik, distribütörlük ve tek satıcılık sözleşmesi
 • Franchise sözleşmesi
 • Uluslararası sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken konular
 • Incoterms
 • Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri
 • Arabuluculuk ve uluslararası tahkim (Tahkim nedir?)
 • Satım sözleşmesi
 • İnşaat sözleşmesi
 • Ortak girişim (Joint Venture) Sözleşmeleri
 • Kredi sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri

İletişim:

 • 0505 703 07 81