Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sempozyumu

Düzenleyen:

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Üç oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda yer alacak konuşmacıların ve ele alacakları konuların ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Tarih:

08 Şubat 2019 Cuma, Saat: 10.00 – 17.00

Yer:

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cibali Yerleşkesi

Konuşmacılar:

 • Doç. Dr. Ceyda Süral Efeçınar – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Ali Paslı – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erbaş Açıkel – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Yurdagül Gündoğan – Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu
 • Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Selin Pürselim Arning – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Ertan Yardım – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yazıcı Tıktık – MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Melis Taşpolat Tuğsavul – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Yakup Erikel – Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu
 • Av. Mehmet Akuğur – Eurasia Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
 • Slim Tezel – CRIF Ülke Müdürü
 • Musa Yahya – Eurasia Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Sempozyum konuları:

 • Ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk faaliyetine elverişliliği
 • Ticari işletme ve ticaret şirketleri bakımından zorunlu arabuluculuğun değerlendirilmesi
 • Rehin sözleşmeleri ve ipotek bakımından zorunlu arabuluculuğun değerlendirilmesi
 • Deniz ticareti ve sigorta hukuku uyuşmazlıkları bakımından
  zorunlu arabuluculuğun değerlendirilmesi
 • Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk ile iş iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun karşılaştırılması
 • Usul hukuku bakımından ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk
 • Zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinin yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklara etkisi
 • Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuğa başvuru
 • Ticari davalarda dava şartı olarak arabuluculuk uygulamasının temel ilkeler bakımından değerlendirilmesi
 • Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın hukuki niteliği
 • Uygulamada ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk
 • Aile şirketlerinde ticari arabuluculuk
 • Ticari alacakların takibinde arabuluculuk
 • İş insanı gözüyle arabuluculuk

Sempozyum programı