Yeditepe Üniversitesi, Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girişinin yirminci yılı dolayısıyla Aile Hukukuna İlişkin Güncel Meseleler Sempozyumu düzenliyor. 13 Haziran’da GSF Konferans Salonunda gerçekleştirilecek sempozyum, üç oturumdan oluşacak.

Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk başkanlığında yapılacak birinci oturumda Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı, Prof. Dr. Fulya Erlüle ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tekben konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı yürütecek. Bu oturumda Prof. Dr. Diler Tamer, Av. Nazan Moroğlu, Av. Fatih Karamercan ile Av. Aslı Pasinli birer konuşma gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Diler Tamer‘in oturum başkanlığını üstleneceği son oturumdaysa Prof. Dr. Şükran Şıpka, Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu, Öğr. Gör. Cihan Mengü Acun ve Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yavuz İpekyüz konuşma yapacak.

09.30 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Türk Medeni Kanunu’nun Yürülüğünün 20. Yılında Aile Hukukuna İlişkin Güncel Meseleler Sempozyumunun birinci oturumunda “Boşanma Davasına Bakan Hâkimin, Davacının Dayandığı Hukuki Sebeple Bağlı Olup Olmadığı Sorunu”, Boşanmadan Sonra Velayetin Kullanılması ve Değiştirilmesine İlişkin Güncel Gelişmneler” ile Yoksulluk Nafakasında Süreye İlişkin Güncel Tartışmalar Üzerine Düşünceler”; ikinci oturumda “Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Değiştirilmesi”, “Yoksulluk Nafakası Tartışmaları” ile “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı”; üçüncü oturumdaysa “Ölüm Nedeniyle Mal Rejimi Tasfiyesinin Miras Hukuku ile İlişkisi”, “Ceza Hukuku Bakışıyla Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye İlişkin Güncel Kanun Değişiklikleri”, “Amerika Birleşik Devletleri California ve Oklahoma Eyalet Yasalarında ‘Eş Nafakası’ Üzerine Bir Karşılaştırma” ve “Yoksulluk Nafakasına İlişkin Güncel Tartışmaların Veriler Kapsamında Değerlendirilmesi” başlıkları ele alınacak.

Sempozyum Programı