Türkiye’deki Avukat Sayısı 2017

Türkiye’de barolara kayıtlı avukat sayısı 2017 sonu itibarıyla yüz bini geçerek 106.496’ya ulaştı. Bu sayı 2014 sonu itibarıyla  86.981, 2015 sonu itibarıyla 93.573’tü. Türkiye Barolar Birliğinin kayıtlarına göre avukat sayısı son iki yılda 12.923 kişi arttı.

İstanbul Barosu, 40 bin 106 kayıtlı avukat sayısıyla Türkiye’nin en kalabalık barosu. İstanbul Barosunu 14 bin 800 avukatla Ankara Barosu, 8 bin 21 avukatla İzmir Barosu takip etmekte. Kayıtlı avukat sayısının en az olduğu üç baroysa sırasıyla Tunceli Barosu (40), Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosu (61) ve Kilis Barosu (68). Tunceli Barosu, 2015 sonunda 41 avukata sahipti.

Türkiye’deki kadın – erkek avukat sayısı arasındaki farka bakıldığında erkek avukat sayısının önemli oranda yüksek olduğu görülüyor. 2017 sonu itibarıyla barolara kayıtlı erkek avukat sayısı 60 bin 360, kadın avukat sayısı 46 bin 136; kadın – erkek avukat sayısı arasındaki farksa 14 bin 224. Erkek avukat sayısı 2014’te  51 bin 765, kadın avukat sayısı 35 bin 216 iken 2015 yılı sonu itibarıyla erkek avukat sayısı 54.864, kadın avukat sayısı 38.709’du.

Kadın avukat sayısı daha hızlı artıyor

Erkek avukat sayısı, her yıl kadın avukat sayısından daha yüksek olsa da kadın avukat sayısının her yıl erkek avukatlara göre daha fazla arttığı görülmektedir. 2014 – 2017 aralığında kadın avukat sayısı 10 bin 920 artarken erkek avukat sayısı 8 bin 595 arttı.

Türkiye’de en çok kadın avukatın kayıtlı olduğu baro, 19 bin 162 avukatla İstanbul Barosuyken en az kadın avukatın kayıtlı olduğu baro 11 avukatla Hakkâri Barosu.

Türkiye’de avukat sayılarına dair istatistik bilgilerine yer verdiğimiz “Türkiye’deki avukat sayıları ve kadın – erkek oranları 2014” ve “Türkiye’deki Avukat Sayıları – 2015” başlıklı yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.