U​ygulamalı İş Hukuku ve Bordro Eğitimi

Eğitimi düzenleyen kurum: 

U​ygulamalı İş Hukuku ve Bordro Eğitimi, İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim tarihi ve yeri:

Eğitim, 13-14 Şubat 2016 tarihlerinde 09.30-17.00 saatleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Yerleşkesinde yapılacak.

Eğitim verecek isimler:

 • Mehmet KOÇAK – Eğitim Koordinatörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı E. Bşk. Yrd., E. İş Baş Müfettişi

 • Doç. Dr. Muzaffer Koç – Emekli İş Müfettişi

 • Mustafa BAŞTAŞ – Sigorta Baş Müfettişi, Bağcılar SGK E. Merkez Müdürü
 • Mutlu YILMAZ – İ.K. Direktörü

Eğitimin içeriği:

U​ygulamalı İş Hukuku ve Bordro Eğitiminde ele alınacak konular şu şekilde:

 • İş Hukukunun Konusu ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilişkisi
 • İşçi Kime Denir? İşveren Kime Denir? İş ilişkisi Nedir? İşyeri Nedir?
 • İşçinin Özen ve Sadakat Borcu Nedir? (Örnek Yargıtay Kararı)
 • İşveren Vekili Kime Denir? Sorumlukları nedir? (Örnek Yargıtay Kararı)
 • Alt İşveren Kime Denir? Asıl İşveren Kime Denir? Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Nedir?(Örnek Yargıtay Kararları)
 • Asıl iş Nedir? Yardımcı İş Nedir?
 • İşyeri Bildirimi Ne Demektir? Alt İşveren İşyeri Bildirimi Yapmak Zorunda mıdır?
 • İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler Nelerdir? İşyeri tescili ve Kayıt Dışı Alt İşveren İşyerlerinin Tescili Nedir?
 • Alt işverenlik sözleşmesi ve sözleşmede yer alması gereken hususlar nelerdir?
 • Asıl iş Bölünerek Alt İşverene Verilebilir mi?
 • Alt işveren değişikliğinin işçi haklarına etkisi nedir? (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Muvazaa Kavramı, Teftiş süreci ve sonuçları.
 • İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı İşler Hangileridir?
 • İş Hukukunda “Eşit Davranma” ilkesi, koşulları ve örnek Yargıtay kararları.
 • İş yeri devrinin hukuki sonuçları ve iş görene etkisi ve örnek Yargıtay kararları.
 • Geçici (Ödünç) İş ilişkisi kavramı, süresi, sorumlulukları.
 • İş sözleşmesi ve Türleri.
 • Sürekli, süreksiz İş kavramı. (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Belirsiz süreli İş sözleşmesi. (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesi. (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ve uygulama esasları.
 • Deneme süreli iş sözleşmesi ve uygulamaları.
 • İhbar tazminatı ve ihbar süreleri nedir? (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Kıdem tazminatı ve alma şartları nedir?
 • Kötü niyet tazminatı nedir?
 • İşçiden yada işverenden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri nelerdir?
 • İş güvencesi kavramı ve kapsamı?
 • İşverenin fesih bildirimde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İşveren fesih bildiriminde savunma almak zorunda mıdır?
 • İş sözleşmesi feshedilen işçinin dava açma zaman sınırı var mıdır?
 • İş Mahkemesi dava süreçlerinin ve sonuçlarının ele alınması.
 • İş sözleşmesinin feshini Mahkeme geçersiz bulur ise işveren ne yapacaktır?
 • Dava sırasında yahut dava açmadan işçi ölür ise, işyeri sırasında iş yeri kapanır ise ne olur?
 • Çalışma koşullarında değişik kavramı.
 • İş sözleşmesinin haklı feshi. (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Sağlık sebebi ile işçi her daim iş sözleşmesini sonlandırabilir mi?
 • Zorlayıcı neden ne demektir?
 • İş sözleşmesinin işçi yönünden feshinde hukuki sonuçları nelerdir? (Örnek Yargıtay Kararları)
 • İşverenin iş sözleşmesini Haklı Sebep ile derhal sonlandırmasının şartları nelerdir?
 • Gebelik ve doğum hali.
 • İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçları nelerdir?
 • Sadakat kavramı?
 • İş sözleşmesinin Haklı nedenle feshinde İşverence dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebepler neticesinde iş sözleşmesinin sonlandırılmasında süre sınırı var mıdır?
 • Altı iş günlük süre kavaramı nedir?
 • İş arama izni ne demektir? Ve işverence uygulamalarında dikkat edilecek hususlar.
 • İçinin işin den istifa etmesi sonucu nelere dikkat edilmelidir?
 • Toplu işten çıkarma ne demektir? Toplu işten çıkarma sayılmayacak haller.
 • İş Denetim ve teftişine ilişkin İşverenin sorumlulukları nelerdir?

Eğitim ücreti:

Eğitim ücreti 950 TL + KDV. Sunulacak eğitim dokümanları, öğle yemeği ve ikramlar ücrete dâhildir.

Eğitim başvuru:

Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi veya başvuru işlemleri için 44 44 0 34/9872 numaralı telefondan Adem BABA ile iletişime geçilebilir. Ayrıca buradaki bağlantıdan eğitim programının ayrıntılarına ulaşılabilir.

U​ygulamalı İş Hukuku ve Bordro Eğitimini unutmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

CaI5CT7WEAIkbxa