Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu - TÜRKİYE HUKUK

Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu

0

Düzenleyen:

Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

15-16 Kasım 2019 Cuma-Cumartesi, Saat: 09.30

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Refik Korkusuz – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Kamil İdris – Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Eski Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Mohammad Shukri Zawati – Dohuk Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Nor Aslah Mohamad – Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi
 • Dr. Mariya Petrova – Sofya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Piotr Niczyporuk – Bialystok Üniversitesi
 • Prof. Dr. Adnan Doliwa – Bialystok Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Aissa Maiza – Djelfa Ziane Achour Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Abubekir Sıddık bin Yahya – Djelfa Ziane Achour Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Yasser Zbidat – Al-Quds Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Havutçu – Yaşar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Lâle Sirmen – Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Burak Özen – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Özge Öncü – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Ali Hulki Cihan – Doğuş Üniversitesi
 • Dr. Burcu Yağcıoğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilge Öztan – Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Şeref Ertaş – Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Serkan Ergüne – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Tuğçe Tuzcuoğlu – Özyeğin Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – TED Üniversitesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Ali Haydar Yağcıoğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. – Bahar Öcal Apaydın – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fırat Öztan – Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Haluk Nami Nomer – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş – İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Özge Erbek Odabaşı – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Ali Gümrah Toker – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Antonietta Di Mauro – E-Kampüs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Paola Todini – E-Kampüs Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Serdar Nart – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat Aydoğdu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Serkan Ayan – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Prof. Dr. Cem Özcan – İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Mehmet Emin Özgül – Pamukkal Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Hakan Kahveci – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Aydın Zevkliler – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı – Yeditepe Üniversite
 • Prof. Dr. Etem Saba Özmen – Maltepe Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Hakan Albaş – Lefke Avrupa Üniversitesi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Uluslararası Hukukta Fikri Mülkiyet Hukukunun Gelişimi
 • Irak’ta mülkiyet hakkının ilkeleri ve temelleri
 • Malezya’da eşya hukukunun genel ilkeleri
 • Bulgaristan’da geçmişten günümüze eşya hukukunun ana ilkeleri
 • Polonya’da eşya hukukunun genel ilkeleri
 • Cezayir hukuk sisteminde fikri mülkiyetin hukuki niteliği
 • Cezayir’de fikri mülkiyet hakkının korunması için yasal yollar
 • Filsitin’e mülkiyet hakkının ilkeleri: Sorunlar ve çözüm yolları
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre taşınır kültür varlıklarının hukuki durumu
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden doğan kişisel hakkın şerhi ve bu şerhin kaldırılması
 • Ecrimisilin Hukuki Niteliğine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Yükleniciden ayni hak edinen üçüncü kişilerin dönme neticesindeki hukuki durumu ve avans tapu kavramı üzerine düşünceler
 • 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 19’uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yargıtay Kararları çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Mülkiyet hakkının sınırları
 • İsviçre hukukunda elektronik tapu sicil sistemi ve bunun uygulanması
 • Taşınır mülkiyetinde tasarruf işleminin koşula veya vadeye bağlanması
 • Bitcoin ödeme sistemlerinin eşya hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Tapusuz taşınmazlarda mülkiyetin devri ve buna ilişkin Yargıtay uygulamaları
 • Taşınır rehninde uygulamada karşılaşılan sorunlar
 • Ticari işlemlerde taşınır rehni bakımından TARES’in özellikleri
 • Taşınmaz rehninde tek taraflı olarak rehin yükünden kurtarma hakkı
 • 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca birden çok taşınır üzerinde refah kurulması
 • Taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmayan kimseden iyiniyetle ayni hak iktisabı
 • Uygulamada tapu kütüğü veya kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar sütununa yapılan ve “Davalıdır Şerhi” olarak adlandırılan kaydın geçerliliğine ilişkin bir değerlendirme
 • Aile konutuna ilişkin hukuki işlemlerde eşin rızasının hukuki niteliği
 • Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri
 • Roma’da mülkiyet hakkı
 • Klasik paradigma ve mülkiyet kavramı
 • Ev ve süs hayvanlarının konuttan tahliye edilmesi
 • Muvazaa sebebine dayalı tapu sicilinin düzeltilmesi davası hakkında Yargıtay uygulaması
 • Mülkiyet hakkının teminat amacıyla inançlı işlemle devri
 • Yargıtay’ın baz istasyonlarına ilişkin kararlarının komşuluk hukuku bakımından değerlendirilmesi
 • Yargıtay uygulaması çerçevesinde önalım hakkı
 • Medeni Kanunu’nun Haksız İnşaat Düzenlemesindeki Haksızlık
 • Kamu arazilerinde üst hakkı uygulamalarına yönelik eleştiriler
 • Tarımsal taşınmazların ve yan sanayi işletmelerin bölünmesinin engellenmesi, özellikle 5403 Sayılı Kanunu’na göre tarımsal taşınmazların devri
 • Taşınmazların tescilden önce mülkiyetinin kazanımında tescil külfeti

Bir önceki yazımız olan 10. Hukukun Gençleri Sempozyumu başlıklı makalemizde Türk Ceza Hukuku Derneği, Umut Vakfı Araştırma Merkezi ve Yaşar Üniversitesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylas.

Yorumunuz

%d blogcu bunu beğendi: