Uluslararası Katılımlı Tıp Hukuku Kongresi

02 – 05 EYLÜL 2015 tarihleri arasında Yasmin Bodrum Resort Hotel / Bodrum‘da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Katılımlı Tıp Hukuku Kongresi’nin ana konuları şu şekilde:

 • Tıbbi Malpraktis ve Tazminat
 • Mali sorumluluk sigortası
 • Yahova şahitleri örneğinde tıbbi müdahalelerde rıza sorunu
 • Acil tıp. tıp hukukunun istisnaları mı?
 • Etkisiz tedavinin sonlandırılması ve ötenazi

Uluslararası Katılımlı Tıp Hukuku Kongresi’nde düzenlenecek konferans ve paneller ise şu başlıklar etrafında şekillenecek:

 • Hemşirelerin görev tanımları ve uygulamada yaşanan sorunlar
 • Sağlık turizmi hukuku
 • İlaç hukukuna giriş
 • Diş hekimliğinde yasal sorumluluk ve tıbbi uygulama hataları
 • Aile hekimliği
 • Psikiyatride hukuki sorunlar
 • Klinik araştırmalarda sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar
 • Asistan hekimlerin hukuki statüleri ve uygulamada yaşanan sorunlar

Kongreyle ilgili daha detaylı bilgi resmi internet sitesinden alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

dtt