Uluslararası Sempozyum: Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun 90. Yılı

Sempozyumu düzenleyen kurum:

Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyumun yeri ve tarihi:

17 – 20 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyum Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi D Blok Büyük Salon’da yapılacak.

Sempozyuma katılım ücreti:

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Sempozyum Programı:

17 ŞUBAT 2016 (1. GÜN)

08.30 – 09.00 Kahve İkramı
09.00 – 10.00 Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mustafa AYDIN – Kadir Has Üniversitesi Rektörü
 • Seyit ÇAVDAR – Yargıtay Birinci Başkan Vekili
 • Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU – Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Yunus TUTAR – Türkiye Noterler Birliği Başkanı
 • Monika SCHMUTZ KIRGÖZ – İsviçre İstanbul Başkonsolosu

10.00 – 10.15 Kahve İkramı
10.15 – 10.20 İlk Söz
10.20 – 12.00 1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Kültür Üniversitesi)“Türkiye’de Yabancı Hukukun Benimsenmesi; TMK ve TBK: Bir “Hukuk Devrimi”nin Çağdaş Hukuk Hareketleri Işığında Değerlendirilmesi”
 • Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ (Ankara Üniversitesi) “Türk Medeni Kanunu’nun İlk Yedi Maddesi Arasındaki İlişkiler”
 • Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU (Ankara Üniversitesi)“Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri Açısından Hakimin Hukuku ve Yargıtay Uygulaması”
 • Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN (Gazi Üniversitesi)“Anadolu Topraklarında Arkaik Dönemden Günümüze Medeni Hukuk Alanında Bazı Kurallar ve Geçmişi”

12.00 – 12.45 Öğle Yemeği
12.45 – 14.45 2. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Başkent Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Dokuz Eylül Üniversitesi)“Yasal Mal Rejimin Kabulü ve Esasları”
 • Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU (Atılım Üniversitesi)“Katkı ve Katılma Alacağı ve Bu Konuda Medeni Kanunumuzdaki Değişiklik Önerileri”
 • Prof. Dr. Murat DOĞAN (Erciyes Üniversitesi)“Mal Rejiminde Zamanaşımı”
 • Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)“Yargıtay Uygulamasında Yasal Mal Rejimine İlişkin Tespitler”
 • Fahri AKÇİN (Yargıtay 8. HD Başkanı)“Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları ve Yargıtay Uygulamaları”

14.45 – 15.00 Kahve Arası
15.00 – 16.45 3. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan ERMAN (Kadir Has Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Vedat BUZ (Ankara Üniversitesi)“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Değerlendirmesi”
 • Prof. Dr. İlhan HELVACI (İstanbul Üniversitesi)“Borçlu Temerrüdüne İlişkin Borçlar Kanunu Hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesindeki Düzenlemelerin Birlikte Değerlendirilmesi”
 • Prof. Dr. Gökhan ANTALYA (Marmara Üniversitesi)“Mukayeseli Hukukla Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Manevi Tazminatın Belirlenmesi”
 • Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA (Bahçeşehir Üniversitesi)“Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”

16.45 – 17.00 Kahve Arası
17.00 – 18:30 4. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Kültür Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Ingebourg SCHWENZER (Basel Üniversitesi)“Unification Of Contract Law”
 • Prof. Dr. Peter JUNG (Basel Üniversitesi)“The Control of General Contract Terms”
 • Doç. Dr. Erhan TEMEL (Augsburg Üniversitesi)“Alman ve Türk Hukukunda Estetik Operasyonların Hukuki Niteliği”
 • Av. Dr. Erich RÜEGG (Baur Hürlimann AG)“Some Aspects Of Liability For Defects Under Swiss Construction Law”

18 ŞUBAT 2016 (2. GÜN)

08.30 – 09.00 Kahve ikramı
09.00 – 10.45 1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat Turanboy (Kırıkkale Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ (İstanbul Üniversitesi)“1926’dan Günümüze Medeni Kanunumuzun Soybağı Düzenlemeleri”
 • Prof. Dr. Kudret GÜVEN (Başkent Üniversitesi)“Evlatlık İlişkisinin Sona Erdirilmesilmesindeki Değişiklikler”
 • Mustafa AYSAL (Yargıtay 18. HD Başkanı)“Boşanan Eşin Velayeti Kendisine Verilen Çocuğun Soyadını Belirlemesi”
 • Av. Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL (Köksal Avukat Ortaklığı)“Çocuğun Menfaati Konusunda Türk, Alman ve İsviçre Hukukundaki Gelişmeler ve Düşünceler”

10.45 – 11.15 Kahve arası
10.30- 12.20 Eş zamanlı oturum (Sinema Salonu A)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil AKKANAT (Türk-Alman Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Şükran ŞIPKA (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)“İsviçre ve Türk Hukukunda Eşin Rızasına Bağlı Olan Hukuki İşlemler”
 • Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA (Akdeniz Üniversitesi)“Evlilik Birliğinin Temsilinden Kaynaklanan Sorumluluk”
 • Doç. Dr. İpek SAĞLAM (Marmara Üniversitesi)“Unutulma Hakkı”
 • Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI (Kadir Has Üniversitesi)“Çocuğa Karşı Bakım Yükümlülüğü”

11.15– 13.00 2. Oturum

Oturum Başkanı: Av. Dr. Levent BIÇAKÇI (Dr. Levent Bıçakçı Hukuk Bürosu)

 • Prof. Dr. Nami BARLAS (Yeditepe Üniversitesi)“Yeni Borçlar Kanununun Gabine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi”
 • Prof. Dr. Tamer İNAL (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)“Aşırı İfa Güçlüğü (TBK. m. 138)”
 • Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Hacettepe Üniversitesi)“Geri Alma Hakkı”
 • Prof. Dr. Çiğdem KIRCA (TOBB Üniversitesi)“Satım Sözleşmesinde Satılanın Zaptı ve Satılan Malın Ayıplı Olması Sebebiyle İstenebilecek Tazminat Açısından Doğrudan Zarar-Dolaylı Zarar Ayrımı”

13.00 – 14.00 Öğle yemeği
14.00 – 15.40 3. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI (Yeditepe Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ (İstanbul Ticaret Üniversitesi)“İktibas Sırasında Alınmayan ve Değiştirilen Kurallar”
 • Prof. Dr. Fikret EREN (Başkent Üniversitesi)“Mirasın Paylaşılması”
 • Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM (Gazi Üniversitesi)“Miras Hukukunda Aksayan Yönler”
 • Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi)“Yargıtay Kararları Işığında Karma Vasiyetnameler”

15.40 – 16.00 Kahve Arası
16.00 – 18.00 4. Oturum

Oturum Başkanı: Ahmet KÜÇÜK (Yargıtay 1. HD Üyesi)

 • Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN (Maltepe Üniversitesi)“Medeni Kanunun Taşınmaz Hukukuna İlişkin Hükümlerinin Borçlar Hukukuyla İlintisi ve Yargı Kararlarının Eleştirisi”
 • Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Kadir Has Üniversitesi)“Taşınmazlar Üzerindeki Ayni Hakların Devrine İlişkin Taahhüt İşlemlerinin Şekli”
 • Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR (Ankara Üniversitesi)“Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Sicilinde Görünmeyen Sınırlamaları”
 • Prof. Dr. Osman Berat GÜRZUMAR (Bilkent Üniversitesi)“İrtifak Hakları ve Rekabet Hukuku”
 • Doç. Dr. Mehmet KILIÇ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)“Kat Mülkiyeti Sorunları”

19 ŞUBAT 2016 (3. GÜN)

08.30 – 09.00 Kahve ikramı
09.00 – 11.00 1. Oturum

Oturum Başkanı: Seyit ÇAVDAR (Yargıtay 1. Başkanvekili)

 • Prof. Dr. Cem BAYGIN (Erzincan Üniversitesi)“Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümlülüğü”
 • Prof. Dr. Bilge ÖZTAN (Çankaya Üniversitesi)“Zina Fiilinin İşlenmesi Halinde Eşin ve Üçüncü Şahsın Tazminatla Yükümlü Tutulup Tutulamayacağı Meselesi”
 • Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)“Son Yargı Kararları Işığında Evli Kadının Soyadı”
 • Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU (Yaşar Üniversitesi)“Evliliğin Geçersizliğine İlişkin Mukayeseli Hukuktaki (Alman ve İsviçre Hukuklarında) Gelişmeler”
 • Ömer Uğur GENÇCAN (Yargıtay 2. HD Başkanı)“Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi”

11.00 – 11.20 Kahve Arası
10.30 – 11.45 Eş Zamanlı Oturum (Sinema Salonu A)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret EREN (Başkent Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Şahin AKINCI (Selçuk Üniversitesi)“Kötü İfa Eksik İfa Ayıplı İfa Ayrımı ve Bu Ayrımın Hukuki Sonuçları”
 • Prof. Dr. Arif KOCAMAN (Ankara Üniversitesi)“Birleşme Suretiyle Borcun Sona Ermesi ve Borçluya Temlik”
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYAR (Kadir Has Üniversitesi)“Adi Ortaklık Sözleşmesinde Ortaklar Arasındaki ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler”

11.20 – 13.00 2. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Teoman AKÜNAL (Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

 • Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN (Bilkent Üniversitesi)“Özgün Bir Düzenleme: Payın İntifa Hakkı ile Yüklü Olmasının Paylaşmaya Etkisi”
 • Prof. Dr. Şeref ERTAŞ (Yakın Doğu Üniversitesi)“Mülkiyet Hakkının Sona Ermesi Konusunda Kamulaştırmasız El Koyma ve Hak Düşürücü Sürelere İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları”
 • Doç. Dr. Murat AYDOĞDU (Dokuz Eylül Üniversitesi)“Tarımsal Taşınmazların ve Yan Sanayi İşletmelerin Bölünmesinin Engellenmesi”
 • Ali SEZGİN (Yargıtay 14. HD Başkanı)“Mirasa Konu Tarım Arazileri: 5403 sayılı Toprak ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Türk Medeni Kanunu Hükümleri ve Uygulamalar”

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 16.00 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat KOÇ (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi)“Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kiralananın Geri Verilmesi ile Tahliye Davası – Ürün Kirasında İşletme Ruhsatının Devri Sorunu”
 • Prof. Dr. Burak ÖZEN (Marmara Üniversitesi)“Kira Bedeli Artışına İlişkin Sözleşme Koşulları”
 • Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK (Ankara Üniversitesi)“Kiralayanın Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu”
 • Doç. Dr. Murat İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)“Kira Hukukunda Ertelenen Hükümler”
 • Eyüp SARICALAR (Yargıtay 6. HD Üyesi)“Kira Tespiti Davası ve Son Uygulamalar”

16.00 – 16.15 Kahve arası
16.15 – 18.00 4. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN (Bilkent Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)“Yeni Borçlar Kanununda Kefalet Sözleşmesi”
 • Prof. Dr. E. Gülçin ELÇİN (İstanbul Üniversitesi)“Kefalette Rücuda Devredilecek Teminatların Özellikleri ve TBK 603. maddenin Değerlendirilmesi”
 • Dr. Mustafa SALDIRIM (Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı)“Kefilin Takibi”
 • Şükrü SARAÇ (Yargıtay 19. HD Başkanı)“Faiz Kavramı ve Ticari İşlerde Faiz”

20 ŞUBAT 2016 (4. GÜN)

09.00 – 09.30 Kahve ikramı
09.30 – 11.10 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Ali AKIN (Yargıtay 13. HD Üyesi)

 • Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU (Çankaya Üniversitesi)“TBK ve TKHK Kapsamında Taksitle Satım”
 • Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)“Türk Hukukunda Ürün Sorumluluğunun Yasal Temelleri”
 • Prof. Dr. Hasan AYRANCI (Ankara Üniversitesi)“Enerji Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”
 • Yusuf MEMİŞ (Yargıtay 3. HD Üyesi)“Elektrikte Kayıp, Kaçak, Sayaç Okuma, Dağıtım, İletim ve Perakende Satış Hizmeti Bedelleri ile Elektrik, Su, Doğalgaz ve İnternet Aboneliklerinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin Yargıtay Uygulaması”

11.10 – 11.30 Kahve arası
11.00-12.15 Eş zamanlı Oturum (Sinema Salonu A)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Dokuz Eylül Üniversitesi)

 • Ali Selman ERKUŞ (Yargıtay 13. HD Üyesi )“Vekilin Özen Yükümlülüğü”
 • Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞEN DOĞRAMACI (Anadolu Üniversitesi)“Bir Borç Kaynağı Olarak Vekaletsiz İşgörme”
 • Candaş İLGÜN (Yargıtay 13. HD Üyesi)“Tüketici Hukukunun Avukatlık Sözleşmelerine Etkisi”

11.30– 13.15 2. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Erden KUNTALP (Bilkent Üniversitesi)“Finansal Kiralama İlişkisinde Taraf Değişiklikleri”
 • Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)“Yeni Borçlar Kanunu’nda Eser Sözleşmesine İlişkin Yenilikler”
 • Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Erzincan Üniversitesi)“Eser Sözleşmesinde Müteaahhidin Eksik İfa ve Ayıplı Mal Tesliminden Dolayı Sorumluluğu”
 • Doç. Dr. Emrehan İNAL ( İstanbul Üniversitesi)“İnşaat Hukuku Meseleleri”

13.15 – 14.15 Öğle Yemeği
14.15 – 16.00 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erden KUNTALP (Bilkent Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)“Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri’ndeki ve Türk Borçlar Kanunu’ndaki Zamanaşımı Hükümlerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi”
 • Doç. Dr. Mehmet ERDEM (Galatasaray Üniversitesi)“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Zamanaşımı Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler”
 • Prof. Dr. Franz WERRO (Fribourg Üniversitesi)“Development In The Case Law Regarding Contracts For Independant Services”
 • Doç. Dr. Erdem BÜYÜKSAĞİŞ (Fribourg Üniversitesi)“Case Law: A Starting Point İn Search Of A ‘Ius Commune Europaeum”

16.00 – 16.15 Kahve arası
16.15 – 17.45 4. OTURUM

Oturum Başkanı: Yargıtay 15. HD Üyesi Adem ALBAYRAK

 • Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR (Ankara Üniversitesi)“Eşya Hukuku Açısından Hayvanların Durumu”
 • Prof. Dr. Hasan PETEK (Gediz Üniversitesi)“Okul Yönetiminin Ev Başkanı Sıfatıyla Sorumluluğu”
 • Prof. Dr. Zafer ZEYTİN (Türk-Alman Üniversitesi)“Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk ve Yardımcı Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu”

Sempozyuma kayıt:

Katılımın 900 kişiyle sınırlı olduğu sempozyuma yeterli sayıda başvuruya ulaşılmıştır. Akademisyenler için açılan 100 kişilik ek kontenjana başvuruda bulunmak için ilgili bağlantı ziyaret edilebilir.

Sempozyum hakkında daha ayrıntılı bilgi için etkinliğin resmi internet sitesi incelenebilir.

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.