Uygulamalı Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Etkinliği düzenleyen kurum:

Uygulamalı Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı (İleri Düzey), Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ile AktuerBilirkisi.Net iş birliğinde düzenlenmektedir.

Etkinliğin tarihi ve yeri:

Uygulamalı Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı 4 farklı tarihte 4 ayrı şehirdeki Başkent Üniversitesi yerleşkelerinde yapılacaktır:

  • ANTALYA – 9 Nisan 2016
  • İSTANBUL – 16 Nisan 2016
  • ANKARA – 23 Nisan 2016
  • ADANA – 7 Mayıs 2016

Eğitmen:

Yrd. Doç. Dr. Uğur KARABEY

Eğitim süresi:

32 saat

Eğitim içeriği:

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
1. Hafta – Cumartesi
• Beden Tamlığının İhlali Kavramı
• Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
• Masraf Kalemleri
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
• Hayat Sigortaları Matematiği
o Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
o Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
o Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
o Hayat Annüiteleri
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

1. Hafta – Pazar
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Destekten Yoksun Kalma Zararları
2. Hafta – Cumartesi
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
o Fiili ve Farazi Destek
• Gelir Paylaşım Oranları
• Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
o Hayat Tabloları
o Hayat Annüiteleri
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem ile Tazminat Hesabı
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

2. Hafta – Pazar
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Eğitimin hedef kitlesi:

Avukatlar, Hakimler, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, İş Güvenliği Uzmanları ve ilgili herkes programa katılabilmektedir.

Eğitim ücreti ve sertifika:

Eğitim ücreti KDV dahil 1300 TL’dir. %85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İletişim:

Eğitimle ilgili daha ayrıntılı bilgi bedam.baskent.edu.tr; aktuerbilirkisi.net adreslerinden ve 312 988 1260 – 542 624 9040 numaralı telefonlardan alınabilir.

Eğitim programını kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

egitim