Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri Sertifika Programı

Düzenleyen:

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri Sertifika Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.
Tarih / Süre:

 • 23 Şubat – 25 Mayıs 2017; Saat: 18.20-20.45
 • 14 hafta her Perşembe – Toplam 42 saat

Yer:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleşkesi

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Yılmaz Aslan (Aslan Hukuk Bürosu)
 • Doç. Dr. Tamer Çetin (YTÜ, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
 • Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz (ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Emin Köksal (Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Ahmet Fatih Özkan (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Buğra Kesici (Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi)
 • Şahin Ardıyok (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukat Ortaklığı)
 • Av. Haluk Arı (Arı Hukuk Bürosu)
 • Av. Sibel Atik (ZESA Avukat Ortaklığı)
 • Av. Zeynep Ergün (ZESA Avukat Ortaklığı)
 • Av. Gönenç Gürkaynak (ELİG Gürkaynak Avukat Ortaklığı)
 • Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu)
 • İsmail Hakkı Karakelle (Rekabet Kurumu Danışmanı)
 • Av. Mert Karamustafaoğlu (Erdem & Erdem Hukuk Bürosu)

Eğitim konuları:

 • Telekomünikasyon Sektöründe Güncel Gelişmeler ve Özellikle Türk Rekabet Kurulu’nun (16-20/326-146 sayılı) Fiber Optik Kablo Kararı
 • Havayolu Deregulasyonu Başarılı Mı? Beklenenler ve Gerçekleşenler
 • Enerji Sektöründe Güncel Rekabet Hukuku Tartışmaları
 • Türk rekabet hukukunda MFC şartı ve uzlaşma ihtiyacı
 • Teknoloji Yoğunluklu Sektörlerdeki Birleşmelerin Rekabet Denetiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Tartışmalar
 • Rekabet İhlallerinin Sona Erdirilmesinde Taahhüt Yöntemi
 • Rekabet İhlallerinden Dolayı Yöneticilere Uygulanacak Yaptırımlar ve Yöneticilerin Sorumlulukları: Rekabet ve Şirketler Hukuku Mevzuatı Açısından Değerlendirme
 • Rekabet Kurulu’nun Banka Kararı Uyarınca Açılan Tazminat Davalarının Değerlendirilmesi
 • Türkiye’de Rekabet Mahkemelerinin Kurulması Çok mu Uzak Bir ihtimal?
 • AFM/MARS Devralma İşleminde Mutlu Son! Rekabet Kurulu’nun İdari Yargı Kararlarının Gereğini Yerine Getirmesine İlişkin Bir İnceleme
 • ABC Tipi Bilgi Değişimleri: Genel Çerçeve ve Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararı Işığında Uygulamadan Doğan Belirsizliklerin Değerlendirilmesi
 • Uyumlu Eylem Karinesi: Geçmiş Günler Geri mi Geldi?
 • Rekabet Kurumu’nun 20 yılı: Nereden Nereye?

Eğitim ücreti:

1.900 TL

İletişim: