Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı

Düzenleyen:

Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı; TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Uzay Ajansı ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) ortak organizasyonu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteğiyle düzenlenmektedir.

Etkinlik takvimi:

 • Son başvuru tarihi: 09 Ağustos 2019
 • Konferans tarihi: 23-26 Eylül 2019

Yer:

İTÜ Ayazağa Kampüsünde bulunan Süleyman Demirel Kültür ve Kongre Merkezi

Etkinliğin içeriği:

 • Uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konular
 • BM Dış Uzay anlaşmaları ve prensiplerine dair anlayışın geliştirilmesi, kabul ve uygulamanın desteklenmesi
 • Ulusal uzay mevzuatı ve politikaları hakkında bilgi alışverişinin, ulusal uzay aktivitelerinde yer alan profesyoneller arasında geliştirilmesi
 • Uzay hukukunun ekonomik ve sosyal kalkınmada, uzay-kaynaklı verinin ise sürdürülebilir kalkınma konusunda katkılarının ele alınması
 • Uluslararası uzay hukuku alanındaki eğilimlerin ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan zorlukların değerlendirilmesi
 • Uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı alanında bölgesel ve uluslararası işbirliğini arttırıcı mekanizmaların ele alınması
 • Uzay hukuku alanındaki üniversite seviyesindeki çalışmaların ve programların ulusal uzmanlık ve kapasite geliştirme açısından değerlendirilmesi
 • Uluslararası uzay hukukunun, devletlerin farklılaşmış ulusal çıkarlarını dengeleyen, potansiyel hukuksal modeller ortaya koyabileceği özgün alanların tartışılması

Katılımcılar:

Konferansa yaklaşık 200 kişilik uluslararası bir uzman grubunun katılması beklenmekte olup, bu uzmanlar arasında BM üyesi ülkelerin uzay alanında çalışan üst düzey idareci ve hukukçuları yer almaktadır. Bunun yanında, yine ülkelerindeki kapasite geliştirilme faaliyetlerinde aktif yer alan ve politika belirlemede etkin rol alan birçok akademisyenin de katılımı beklenmektedir:

 • Ulusal uzay ajansları ve devlet kurumlarından karar vericiler ve politika yapıcılar
 • Uzay alanından uzmanlar
 • Özel sektör temsilcileri
 • Akademik camiadan uzay aktivitelerinde yer alan araştırmacı ve öğrencilerden oluşan
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Taslak konular:

 • Dış uzayın sorumlu, barışçıl ve güvenli kullanımının desteklenmesi
 • Dış uzay aktivitelerinin uzun dönem sürdürülebilirliği
 • Dış uzayın hukuki rejimi ve küresel idare
 • Dış uzay faaliyetlerine dair ulusal hukuk ve çerçeve politikalar
 • Uzaktan algılama verisinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak üzere paylaşılmasında örnek uygulamalar
 • Uzay Hukuku ve Politikası alanında kapasite geliştirmenin desteklenmesi

Etkinlik ayrıntıları:

Konferans dili İngilizce olacaktır.

İletişim / Başvuru: