Vaka Çalışması: Uygulamada Moda Hukuku ve Marka Hakkına Tecavüz

Etkinliği düzenleyen kurum:

“Uygulamada Moda Hukuku ve Marka Hakkına Tecavüz” konulu Vaka Çalışması, Moda Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Etkinliğin tarihi ve yeri:

Vaka çalışması, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü 13.30 – 16.30 saatleri arasında Hilton / Moda‘da yapılacak.

Eğitim programı:

Örnek vaka çalışması 1 ders saati teorik eğitim, 2 ders saati uygulama eğitimi olmak üzere toplam 3 ders saatinden oluşmaktadır.

Vaka Çalışmasının amacı ve içeriği:

Vaka çalışması kapsamında, moda sektöründe sıkça karşılaşılan hukuk sorunların başında gelen “marka hakkına tecavüz ihlalleri” örnek vaka ve olaylar dâhilinde incelenecektir. Örnek vakaların temelini teşkil eden hukuki sorunların teorik bilgisi verildikten sonra söz konusu vakalar hukuki olarak tanımlanıp çözüm önerileri interaktif olarak katılımcılarla birlikte tartışılacaktır. Örnek vakaların, moda hukuku ve genel hükümler çerçevesinde incelenmesinden evvel moda hukukunun ne olduğu ve neyi amaçladığı açıklanacaktır.

Moda Hukukunun genel ilkeleri ve bu ilkelerin uygulamaya yansıması hususunda katılımcıların temel düzeyde teorik ve pratik bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Yargıtay kararı ve gerçek olay incelemesi yapılacaktır.

Vaka çalışmasının içeriğinde moda hukukuna ilişkin genel ilkeler ile 556 sayılı KHK’nin marka hakkına tecavüzüne ilişkin hükümleri çerçevesinde genel kavramlar, örnek vakalar vasıtasıyla anlatılacak, moda hukuku- marka hakkına tecavüz ilişkisi irdelenecektir.

Vaka Çalışması Eğitmeni:

Moda Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Erdem Eren

Eğitim ücreti:

215 TL (KDV dahildir.)

Vaka çalışmasıyla ilgili diğer ayrıntılar:

Hukuk Fakültesi öğrencileri,avukat ve stajyer avukatlar eğitim programına katılabilir. Eğitimin sonunda katılımcılara Moda Hukuku Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru:

Örnek vaka çalışmasına çevrim içi (online) başvuru için ilgili bağlantıyı kullanabilir; program hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0216 622 26 20, 0216 574 57 56 ve 0555 564 4484 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.

Vaka çalışmasını kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

CbbbaFWUYAAZO-l