Vergi Hukuku Platformu 1. Ulusal Kongresi

Kongreyi düzenleyen kurum:

Vergi Hukuku Platformu 1. Ulusal Kongresi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Vergi Hukuku Platformu (VEHUP) tarafından düzenlenmektedir.

Kongrenin ana konusu:

İdari yargılama usulündeki olası değişikliklerin vergi hukuku alanına yansımaları

Kongre tarihi ve yeri:

Kongre 19 Şubat 2016 tarihinde 13.00 – 18.30 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu’nda yapılacak.

Etkinlik programı:

13.00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Gülsen Güneş, BAÜ Hukuk Fakültesi – Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar – Vergi Hukuku Platformu İcra Kurulu Dönem Başkanı

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – BAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

BİRİNCİ OTURUM

İDARİ YARGILAMADA YENİ EĞİLİMLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar

13.30 Dr. Bumin Doğrusöz – Marmara Ü. İktisat Fak. VEHUP İK Üyesi

İdari Yargılama Alanındaki Son Genel Gelişmeler

14.00 Prof. Dr. Celal Erkut – Galatasaray Ü. Hukuk Fak.

İdari Yargılamada İş Yükünün Azaltılması ve İşlevin Hızlandırılması

14.30 Turgut Candan – Emekli Danıştay Başsavcısı, VEHUP BDK Üyesi

İdari Başvuru Yollarındaki Olası Düzenlemeler

15.00 Yrd. Doç. Dr. Ertunç Şirin – İstanbul Ü. Hukuk Fak. VEHUP Üyesi

İdari Yargılamada Subjektif Dava Açma Ehliyeti ve Yeni Gelişmeler

15.30 Tartışmalar | 16.00 Kahve Arası

İKİNCİ OTURUM

ADİL YARGILANMA İLKESİ IŞIĞINDA İDARİ YARGILAMADAKİ BAZI TEMEL USULLER VE İŞLEYİŞLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadık Kırbaş – Okan Ü. Hukuk Fak. VEHUP – BDK Üyesi

16.30 Prof. Dr. Gülsen Güneş – BAÜ Hukuk Fak. VEHUP İK Üyesi

İdari Yargılamada Yeni Bir Kurgu: İstinaf – Adil Yargılanma İlkesi ve Hak Arama Özgürlüğü Açısından Vergisel Beklentiler

17.00 Doç. Dr. Selami Demirkol – Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi

Adil Yargılanma İlkesi ve İdari Yargılamanın Hızlandırılması Mekanizmaları

17.30 Doç. Dr. İrfan Barlas – İstanbul Ü. Hukuk Fak. VEHUP Üyesi

Silahların Eşitliği İlkesi ve Yazılı İdari Yargılama Usulü

18.00 Tartışmalar | 18.30 Toplantı Sonu

Kayıt ve iletişim:

Ar. Gör. Ayça Yaltı; ayca.yalti@law.bahcesehir.edu.tr

Dr. Gamze Gümüşkaya, gamze@vehup.org

Kongreyi kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

vergi_hukuku