Vergi Yargısında Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Sempozyum, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.