TBB’den Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programına İtiraz

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

TBB’nin resmî web sitesinden yapılan açıklamada 06 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumunun “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile Kurumun internet sayfasında 07 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan “Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olanların veri koruma görevlisi olmasına imkan sağlayan söz konusu düzenlemelerin, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız avukatların yapabileceği işler” başlıklı 35. maddesine aykırı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada 35. maddeyle hukuki danışmanlık yapma, hukuki işlemleri takip etme, dava açma ve savunma yetkisinin sadece avukatlara verildiğinin altı çizildi.

TBB yaptığı açıklamada; Kişisel Verileri Koruma alanının bir hukuk disiplini olması sebebiyle veri koruma görevlisi adı altında avukat olmayan kişilerce hukuki danışmanlık hizmeti verilmesinin açıkça Avukatlık Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini vurguladı.

TBB’nin Danıştay’a verdiği 1 Şubat 2022 tarihli dilekçe şu şekilde:

20220202_verikorumadilekce

Okuma önerisi:  Alkaç: Kullandığımız Kamu Gücünün Özgürlüklerini İhlal Ettiğini Düşünenler, AYM'ye Başvurabilir