VIII. Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17 Ekim – 8 Kasım 2015 tarihleri arasında VIII. Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı düzenleniyor.

EPDK yetkililerinin ve konunun uzmanı hukukçuların, mühendislerin ve finans uzmanlarının katılacağı sertifika programıyla ulusal ve uluslararası alanda talep edilen Enerji Hukuku uzmanı ihtiyacının giderimesi ve enerji alanında çalışan şirketlerin piyasanın işleyişi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Enerji piyasalarında yaşanan sorunların; İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Rekabet Hukuku, Ekonomi Hukuku, Çevre Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk gibi ilişkili oldukları alanlarla bağlantılı olarak ve konuya ilişkin Yargıtay kararları ışığında inceleneceği VIII. Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı aşağıdaki konuları kapsayacak:

 • Enerji Piyasalarında Düzenleyici Yapı
 • Enerji Piyasalarına İlişkin Genel Kavramlar: Ekonomik Analiz-Liberalleşme-Regülasyon
 • Elektrik Piyasası – İşleyişi ve Güncel Sorunlar
 • Yenilenebilir Enerji
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim
 • Doğalgaz Piyasası – İşleyişi ve Güncel Sorunlar
 • Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji Yatırımlarında Kamulaştırma Sorunları
 • Enerji Ticareti ve Organize Piyasalar
 • Enerji Sözleşmeleri
 • EPDK’nın Uyguladığı İdari Cezalar ve Soruşturma Usulü
 • Enerji Piyasaları ve Rekabet Hukuku
 • Enerji Sektöründe Bir Özelleştirme Hikayesi
 • Enerji ve Çevre
 • Enerji Sektöründe Projelerin Finansmanı
 • Enerji Yatırımı Aşamasında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar
 • Elektrik Sektöründe Birleşme ve Devralmalar
 • Kritik Enerji ve Altyapı Güvenliği ve Siber Güvenlik
 • Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Türkiye’nin Enerji Terminali Rolü

Sertifika programının ücreti 1.400 TL. Programa katılmak isteyen avukatlar, stajyer avukatlara, öğrencilere, Özyeğin Üniversitesi ve Fiba Holding mensupları 700 TL; Özyeğin Üniversitesi öğrencileri ise 350 TL ödeyecek.

VIII. Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programında 4 hafta boyunca işlenecek dersler şu şekilde:

I.Hafta / 17 Ekim 2015 (Cumartesi) / 09:00-18:00

Sabah Programı:
Açılış Dersi: Enerji Piyasalarında Düzenleyici Yapı- Yrd. Doç. Dr. Zeliha Hacımuratlar
Enerji Piyasalarına İlişkin Genel Kavramlar: Ekonomik Analiz-Liberalleşme-Regülasyon -Dr. Refik Tiryaki (EPDK Uzmanı)

Öğlenden Sonra Programı:
Elektrik Piyasası-İşleyişi ve Güncel Sorunlar –Dr. Refik Tiryaki-Dr. Mustafa Gözen (EPDK Uzmanı)

18 Ekim 2015 (Pazar) / 09:00-18:00 

Sabah Programı
Lisanssız Üretim – Dr. Refik Tiryaki- Dr. Mustafa Gözen (EPDK Uzmanı)
Yenilenebilir Enerji ve Güncel Sorunlar – Dr. Refik Tiryaki-Dr. Mustafa Gözen (EPDK Uzmanı)

Öğlenden Sonra Programı
Doğalgaz Piyasası-İşleyiş ve Güncel Sorunlar – Hayati Irkıçatal (Enerji Uzmanı-Başbakanlık)

II.Hafta / 24 Ekim 2015 (Cumartesi)  / 09:00-18:00

Sabah Programı
Petrol ve LPG Piyasaları- İşleyiş ve Güncel Sorunlar- Yrd. Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt

Öğlenden Sonra Programı
Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlık Çözümü- Doç. Dr. Mustafa Erkan
Enerji Yatırımlarında Kamulaştırma Sorunları – Yrd. Doç. Dr. Zeliha Hacımuratlar.

25 Ekim 2015 (Pazar) / 09:00-18:00

Sabah Programı
Enerji Ticareti ve Organize Piyasalar – Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu

Öğlenden Sonra Programı
Enerji Sözleşmeleri- Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu
EPDK’nın Uyguladığı İdari Cezalar ve Soruşturma Usulü-Yrd. Doç. Dr. Zeliha Hacımuratlar

III.Hafta / 31 Ekim 2015 (Cumartesi) / 09:00-18:00

Sabah Programı
Enerji Piyasaları ve Rekabet Hukuku- Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu

Öğlenden Sonra Programı
Özel Şirket Gözünden Bir Özelleştirme Hikâyesi – Yetik Mert (Enerjisa CEO)
Enerji ve Çevre- Yrd. Doç. Dr. Bige Açımuz

1 Kasım 2015 (Pazar)
Erken Genel Seçimi Nedeniyle Ders Yapılmayacaktır

IV.Hafta / 7 Kasım 2015 (Cumartesi) / 09:00-18:00

Sabah Programı
Enerji Sektöründe Birleşme ve Devralmalar – İbrahim Erden (Enerjisa Strateji Müdürü)
Enerji Yatırım Aşamasında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar – Av. Mehmet Feridun İzgi

Öğlenden Sonra Programı
Enerji Sektöründe Proje Finansmanı- Mevlut Akbaş

8 Kasım 2015 (Pazar) / 09:00-15:00

Sabah Programı
Kritik Enerji Altyapı Güvenliği ve Siber Güvenlik- Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Türkiye’nin Enerji Terminali Rolü (TANAP ve TAP Projeleri) – Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

VIII. Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı ile ilgili daha detaylı bilgi ilgili sayfadan alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik ya da yanlış bilgi verildiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.