Yargı Kararları Sempozyumu 2 – Kişiler Hukuku

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.