Panel: Yargıtay’ın icra ve iflas hukukuna ilişkin son içtihatları

Düzenleyen:

“Yargıtay’ın icra ve iflas hukukuna ilişkin son içtihatları” konulu panel, Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

05 Mayıs 2017 Cuma; Saat: 10.00 – 17.30

Yer:

Ankara Adliyesi Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Av. Savaş Taşdan – Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu Başkanı
  • Av. Hakan Canduran – Ankara Barosu Başkanı
  • Av. Murat Can – Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu Üyesi
  • Av. H. Talih Uyar – İzmir Barosu, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Görevlisi