Yeni Çıkan Hukuk Kitapları Mart 2021

Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlattığımız yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye devam ediyoruz.

Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da önemli olan bu listede, sadece ilk kez yayımlanan eserlere yer verdik. Mart ayında 1. baskısını yapan hukuk kitaplarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıfların Temel Mevzuatı

 • Hazırlayan: Serhat Yener
 • Yayınevi: Bilge Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 449

Alman İdari Yargılama Hukukuna Özgü Bir Dava Türü – Yükümlülük Davası

 • Hazırlayan: Çağrı Yıldız
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 152

Uluslararası Hukukta Sığınma Hakkı

 • Hazırlayan: Gökçe Konyalı
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı

Tüm Dokümanlarla Kvkk Uyum Süreci

 • Hazırlayanlar: Emin Hamdi Uysal, Bilal Karagöz
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 184

Yapay Zekâ

 • Hazırlayanlar: Öykü İyigün, Mustafa Kemal Yılmaz
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 472

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Bakımından OECD’nin Tahkim Önerisi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

 • Hazırlayan: Demet Arslan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 215

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarının Boşanma Davasına Devam Etmesi

 • Hazırlayan: Gökçe Kaya Gökmen
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 124

Göçmen Hukuku Bağlamında 2011 Sonrası Türkiye’deki Gayrimüslim Göçmenlerin Durumu

 • Hazırlayan: Sedat Anaran
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 119

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

 • Hazırlayan: Mustafa Ünlütepe
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 399

Pandemi Döneminde Sosyal Haklar

 • Hazırlayan: Muharrem Kılıç
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 293

Denizden İstihbarat Toplama Faaliyetlerinde Denizaltı Operasyonları ve Uluslararası Hukuk

 • Hazırlayan: Bleda R. Kurtdarcan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 285

Meccanilik İlkesi ve Türkiye’de Kamu Hizmetinden Yararlanandan Karşılık Alınmasının Meşrutiyeti

 • Hazırlayan: Büşra İzci
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 189

Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku

 • Hazırlayan: Mustafa Dural, Turgay Öz
 • Yayınevi: Filiz Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 532

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Cilt 2

 • Hazırlayanlar: Zeynep Özlem Üskül Engin, Dolunay Çörek, Göktürk Öcal
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 431

Zamanaşımına Uğramış Mevduat Alacakları

 • Hazırlayan: Elif Koç
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 148

Hakkaniyet Odaklı Yargılama Perspektifi (Özen Yükümlülüğü)

 • Hazırlayan: Selami Demirkol
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1016

Devletin Genel Kuramı Dersleri Cilt-1

 • Hazırlayanlar: Yahya Kazım Zabunoğlu, Maksut Mumcuoğlu, Abdurrahman Saygılı, Hamdi Gökçe Zabunoğlu
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 434

Çocuk Savaşçıların Uluslararası Hukuktaki Statüsü

 • Hazırlayan: Perçem Arman
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları 
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 265

Medeni Usul Hukukunda Kısmi Hüküm ve Kısmi Kesinleştirme

 • Hazırlayan: Gonca Duygu Çakmak
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 181

Ağır Ceza Davaları

 • Hazırlayan: Erdener Yurtcan
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 970

Asliye Ceza Davaları (2 Ciltlik Set)

 • Hazırlayan: Erdener Yurtcan
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 797-715

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Bedensel Zararlar

 • Hazırlayan: Muhammed İkbal Alsancak
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 252

Taşıyanın Sorumluluğu ve Akdedeceği Sorumsuzluk Anlaşmaları

 • Hazırlayan: Nil Kula Değirmenci
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 231

Makul Sürede Yargılanma Hakkı

 • Hazırlayan: Ali Aydemir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 185

Şematik Şirketler Hukuku

 • Hazırlayanlar: Ömer Korkut, Fatih Cengil, Mehmet Durdu, İdil Nur Gürbüz Gökberk, Zahid Doğanay
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 216

Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Subjektif Unsur Sorunu

 • Hazırlayan: Selim Erdin
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 445

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Yeni Gelişmeler Sempozyumu

 • Hazırlayan: Hüseyin Özcan, Mehmet Başar, Derya Ormanoğlu, Ferhat Kayış
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 211

Boşanmanın Çocuklar Bakımından Hukuki Sonuçları

 • Hazırlayan: Müberra Tekin
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 172

İnşaat Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Vehbi Umut Erkan
 • Yayınevi: 
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 739

Hukukumuzda Arabuluculuk

 • Hazırlayan: Yılmaz Ağırnas
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 846

Temyiz

 • Hazırlayanlar: Selman Sacit Boz, Ahmet Talha Tetik, Mustafa Oğuzhan Bölükbaşı, Mehmet Nacak
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 359

Haksız Rekabet Hukuku Bağlamında Genel İşlem Koşulları

 • Hazırlayan: Aybüke Uzunpınar Tüfek
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 82

Sözleşmenin Kurulması

 • Hazırlayan: Caner Taşatan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 308

Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile Çözümü

 • Hazırlayan: İrem Toprakkaya
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 318

Kozmetik Cerrahi Hukuk

 • Hazırlayan: Elvan Kılıç
 • Yayınevi: Bilge Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 182

Suç ve İktisat

 • Hazırlayan: Döndü Hülya Gökçe
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 397

Aldatılan Eşin Manevi Tazminat Talebi

 • Hazırlayan: Gizem Özçelik Çalış
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 126

Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla Elektronik Ödeme Sistemlerinde Siber Güvenlik

 • Hazırlayan: Cemal Araalan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 288

Robot, Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler

 • Hazırlayanlar: Kayıhan İçel, Yener Ünver
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 560

Yaşlılık Sigortası

 • Hazırlayan: Hasan Kayırgan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 360

Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği ve Uygulaması

 • Hazırlayan: Yağmur Esin Çelik
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 148

Parlamenter Sisteme Dönüş İçin Anayasa Değişikliği

 • Hazırlayan: Hikmet Sami Türk
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 519

İnşaat Hukukunda Süre Uzatımı

 • Hazırlayan: Berkiye Gizem Ergin
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

7242 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirmeler

 • Hazırlayan: Eylem Aksoy Retornaz
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 197

Sigorta Hukuku

 • Hazırlayanlar: Hasan Murat Güçlü, Ömer Faruk Seleş, İbrahim Kayhan
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 261

Kamu Personel Hukuku

 • Hazırlayanlar: Selman Sacit Boz, Abidin Kadir İnce, Gizem Elif Büyükyıldırım, Enis Acar
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 584

Bedensel Zararlarda Aktüeryal Tazminat Hesabı

 • Hazırlayan: Eren Öğütoğulları
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 307

Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Hazırlayanlar: Rıza Ayhan, Hayrettin Çağlar, Burçak Yıldız, Dilek İmirlioğlu
 • Yayınevi: Adalet Kitabevi
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 354

Milletlerarası Özel Hukukta Kişilik Haklarının İnternet Yoluyla İhlalinde Sorumluluk

 • Hazırlayan: Esra Tekin
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 258

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen (SerPK md 110/1-b ve c) Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu

 • Hazırlayan: Ali Hakan Evik
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 184

Türk Hukuku’nda İfaya Eklenen Ceza Koşulu

 • Hazırlayan: Selen Meşe Hacıosmanoğlu
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 142

Taşınmaz Mülkiyetinin Tescile Zorlama Davası İle Kazanılması

 • Hazırlayan: Ahmet Arslan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 258

Doğal Gaz Depolama Sözleşmesi

 • Hazırlayan: Erhan Bulut
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 273

Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması

 • Hazırlayan: İbrahim Ermenek
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Mart 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 290