Yürürlüğünün 20. Yılında Türk Medeni Kanunu Sempozyumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 18 Mart 2022’de Yürürlüğünün 20. Yılında Türk Medeni Kanunu Sempozyumu düzenliyor. Dört oturumda gerçekleşltirilecek Sempozyum, çevrim içi ortamda yapılacak.

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir’in oturum başkanlığını yürüteceği “Medeni Hukuk ve Kişiler Hukuku” başlıklı birinci oturumda Prof. Dr. Burak Özen, Doç. Dr. P. Ezgi Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi Nafiye Yücedağ konuşmacı olarak yer alacak.

“Aile ve Çocuk Hukuku” başlığıyla düzenlenecek ikinci oturumun yürütücülüğünü Prof. Dr. Şükran Şıpka üstelenecek. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik, Doç. Dr. Canan Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım ikinci oturumda görüşlerini aktaracaklar.

Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu’nun yürütücülüğünde gerçekleştirilecek üçüncü oturum, Eşya Hukuku başlığında yapılacak. Oturumda Prof. Dr. Aslı Makaracı Başak, Doç. Dr. Ece Baş Süzel ve Yaman Gürsel, konuşma yapacak.

Miras Hukuku gündemiyle düzenlenecek dördüncü oturumun başkanlığını Prof. Dr. B. İlkay Engin üstlenirken Prof. Dr. Emrehan İnal, Doç. Dr. Cem Akbıyık, Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Tülay Aydın Ünver konu hakkında görüşlerini paylaşacak.

18 Mart 2022 Cuma saat 09.00’da başlayacak Yürürlüğünün 20. Yılında Türk Medeni Kanunu Sempozyumu çevrim içi takip etmek için:

Sempozyum Programı

I. OTURUM: MEDENİ HUKUK ve KİŞİLER HUKUKU (09.15–10.45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Burak Özen | Kişilik Hakkı Kapsamındaki Değerlerle İlgili İki Tartışmalı Sorun: Çocuk Sünneti ve Hatıraların Korunması

Doç. Dr. P. Ezgi Akbulut | Türk Medeni Kanunu’nun 1. Maddesinin İlk İki Fıkrasının Birlikte Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Nafiye Yücedağ | Çocuğun Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Rıza

Soru-Cevap (15 dk)

II. OTURUM: AİLE ve ÇOCUK HUKUKU (11.00–12.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükran Şıpka

Doç. Dr. Seda Öktem Çevik | Velayet Hakkı Kapsamında Aşı Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Canan Yılmaz | İsviçre Medeni Kanunu (ZGB) ve Alman Medeni Kanunu’nda (BGB)

Küçüklerin Evlat Edinilmesine İlişkin Hükümlerdeki Değişiklikler

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım | Aile Konutu ile İlgili İşlemlerin Geçerliliği ve Yargıtay Uygulaması

Soru-Cevap (15 dk)

III. OTURUM: EŞYA HUKUKU (13.30–14.35)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu

Prof. Dr. Aslı Makaracı Başak | Mevduat Rehni

Doç. Dr. Ece Baş Süzel / Yaman Gürsel | Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında “İyiniyet” Nasıl Anlaşılmalı? Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Bir Değerlendirme

Soru-Cevap (15 dk)

IV. OTURUM: MİRAS HUKUKU (14.50–17.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. B. İlkay Engin

Prof. Dr. Emrehan İnal | Mirasta Denkleştirme

Doç. Dr. Cem Akbıyık | Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hükümsüzlük Halleri

Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy | İsviçre-Türk Miras Hukuku Bir Yol Ayrımında mı? Güncel Gelişmeler ve Yargı Kararları Işığında Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Aydın Ünver | Sağlararası Tasarrufla Vasiyetnamenin Geri Alınması

Soru-Cevap (15 dk)