1. AB Hukuku ve Hukuki Boyutuyla Türkiye – AB İlişkileri Konferansı

Düzenleyen:

1. Avrupa Birliği Hukuku ve Hukuki Boyutuyla Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Konferansı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Jean Monnet Chair etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

Tarih:

08 Ekim 2020 Perşembe

Kayıt / Canlı Yayın:

Konuşmacılar:

 • İlke Göçmen
 • Selin Özden MERHAC
 • Elif Ezgi SIVACIOĞLU
 • Zehra ÖZKAN ÜNER
 • Özge ÖZSOY
 • Ufuk Tekin
 • Aslı İbiş
 • Pınar Çağlayan AKSOY
 • Özge DEMİRDELEN
 • Burak ADIGÜZEL
 • Kağan TURAN
 • Didem ÖZGÜR
 • Kübra ACAR
 • Tuğral Arat
 • Işıl Özkan
 • Kamuran Reçber
 • Gamze Aşçıoğlu Öz
 • Ege Okakın Erbaş
 • Halil Çeçen
 • Özge Çetinkaya
 • Cansemih Metin
 • Suzan Ezgi Kösalı
 • Deniz Polat Akgün
 • Huzeyfe Karabay
 • Esma Yağmur Sönmez
 • Özlem Sefer
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konferans Konuları:

 • 1. Oturum: Fikri Mülkiyet Hukuku
  • Avrupa Birliği Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Işığında Standarda Esas Patentler ve FRAND Lisanslama
  • Yeni Bir Özgür ve Açık Kaynak Yazılım Lisansı Olarak Avrupa Birliği Kamu Lisansı
  • Telif Hakları Uyuşmazlıklarında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Perspektifinden Temel Hakların Rolü
  • Yargı Kararları Işığında Kamu Düzenine ve Ahlaka Aykırı Avrupa Birliği Markaları
  • Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Tütün Mamullerinin Tek Tip Paketlenmesi ile Marka Hukuku Bakımından Ortaya Çıkması Muhtemel Sorunlar
  • Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku’nda Kullanılmayan Tescilli Markanın İptali Uygulaması
 • 2. Oturum: Özel Hukuk
  • Avrupa Birliği’nde Yapay Zeka ve Sözleşme Dışı Sorumluluk Konusundaki Güncel Gelişmeler
  • Dijital Platformlarda Karşılaşılan Hukukî Sorunlar: Google Karar Örneği
  • Avrupa Reasürans Sigorta Sözleşmesi İlkeleri (PRICL)
  • Avrupa Sosyal Haklar Sütun’unda Belirtilen İlkelerin Gerçekleşmesinde Avrupa Birliği’nde Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları Direktifi’nin Önemi
  • Avrupa Birliği’nde Kadın İstihdamı
 • Genel Oturum
  • Bir Bilim Alanı Olarak AB Hukuku
  • Türk Vatandaşlarının AB Ülkelerine Giriş Hakkı ve Vize Sorunu
  • Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku İtibarıyla Olası Uyuşmazlıklarda Çözüm Yöntemleri
  • Dijitalleşen Avrupa Birliğinde Güncel Meseleler
 • 3. Oturum: İdare Hukuku / Temel Haklar
  • Avrupa Birliği’nde Finansal Düzenleme ve Denetleme: Adalet Divanının 22.01.2014 Tarihli ve C‐270/12 Sayılı Short-Selling Kararına İlişkin Bir İnceleme
  • Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Hukukunda Yeni Bir Tüzel Kişilik Olarak “Yenilenebilir Enerji Toplulukları”
  • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Kapsamında İnternet Ortamında “Rıza” Sorunu
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin López Ribalda Kararı: Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Ölçülülük İlkesi
  • Türkiye – AB Vize Muafiyeti Süreci ve Geri Kabul Anlaşması Üzerine Hukuki Bir Değerlendirme
 • 4. Oturum: Anayasal Hukuk
  • Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Türkiye Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Çalışmalarının Önemi
  • Avrupa Birliği’nde Hukuk Üstünlüğü İlkesinin İhlâli: Polonya ve Macaristan Örnekleri
  • Avrupa Adalet Divanı: Ütopyadan Yasallaştırmaya
  • Bireysel Yatırımcı Programlarının Avrupa Vatandaşlığı Üzerindeki Etkisi: Malta Örneği

Konferans Programı:

Ulusal-Konferans-2020-Afis

Konferans Bildiri Kitapçığı

Ulusal-Konferans-2020-Bildiri-Kitapcigi