Kira Hukukunda Güncel Meseleler

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenmektedir. Kayıt Formu