1. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi

“Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler” temalı 1.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir. Uluslararası nitelikte, eş zamanlı çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilecek kongrenin oturumları Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.

Kongre Takvimi

 • Özet Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2021
 • Kongre Programının İlanı: 01 Ekim 2021
 • Kongre Tarihleri: 12-13-14 Kasım 2021
 • Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 15 Aralık 2021

Kongre Konuları:

 • Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı
 • Kişisel Verileri Korumanın Önem ve Gereklilikleri
 • Hukuk Politikalarıyla Kişisel Verilerin Korunması
 • Veri Güvenliği
 • Dijital Veri İşleme ve Koruma
 • AB Hukukunda Veri Koruma Mevzuatı
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Veri Aktarımı
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Eksen
 • Uygulama Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
 • Veri Temelli Ekonomi  Anlayışı
 • Rekabet Hukuku, Elektronik Ticaret, Elektronik Haberleşme Boyutuyla Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Yenilikçi Yaklaşımlar
 • Bilişim Sistemleri Açısından Kişisel Verilerin Korunması ve Değerlendirilmesi
 • Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kişisel Verilerin Korunması
 • Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Uygulaması
 • Hesap Verilebilirlik
 • Veri Madenciliği
 • Teknoloji ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verileri Korumanın Tarihsel Gelişimi
 • Blockchain ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Akıllı Şehirler ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Mahremiyet Odaklı Teknolojiler
 • Bulut Bilişim 
 • Genel İlkelerin Kişisel Verilerin Korunması Hukukundaki Önemi
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Etik
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Yer Bakımından Uygulanması
 • Kanunda ve GDPR’da Öngörülen İstisnalar
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Unutulma Hakkı
 • Yargı İşlemlerinde Kişisel Verilerin Korunması
 • Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması

Tebliğ Çağrısı

Gönderilen bildiri özetleri editör incelemesi ile Bilim Kurulumuzun değerlendirmesine tabi tutulur. İlk incelemesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun olmadığı saptanan bildiri özetleri, Bilim Kuruluna gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Yazım yanlışlarının bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması halinde bildiri özetleri geri çevrilir. İlk incelemede uygun bulunan bildiri özetleri, kör hakemlik ilkelerine uygun şekilde Bilim Kurulu üyelerine gönderilir. Yazarlara bildiri özetinin hangi Bilim Kurulu üyelerine gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Bilim Kurulundan gelen raporlar doğrultusunda bildiri özeti sahiplerine, bildirilerinin kabul edilip edilmediği hususunda bilgi verilir.

Okuma önerisi:  Veri Koruma Hukukunda Güncel Gelişmeler

Kongre ardından, gönderilen bildiri özetleri kongrede sunulmaları halinde bildiri kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca yazarın tercih etmesi halinde bildirinin Türkçe veya İngilizce tam metin olarak kitapta yer alması mümkündür.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri;
  • A4 sayfa boyutunda, MS Word programı, Times New Roman-12 punto- normal stil;
  • Dipnotlar Times New Roman 10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalıdır.
  • Sayfa kenarlarında 2,5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.
  • Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1,15, paragraf sonra 10 nk boşluk şeklinde olmalıdır.
  • Paragrafların ilk satırı 1,25 cm girintili, kaynakça ise asılı 1,25 cm şeklinde olmalıdır.
  • Atıf yapılırken dipnot usulü kullanılmalı, MLA atıf usulü uygulanmalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır asılı şekilde sıralanmalıdır.
 • Kural olarak özet metinler 500 kelime ile 1.000 kelime arasında olmalıdır.
 • Türkçe gönderilecek bildiri özetlerinde Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet ve en az 3 tane anahtar kelime yer almalıdır.
 • Yazarların ismi bildiri başlığının altında sağa yaslı olarak yer almalıdır. Yazar ismine dipnot verilerek akademik unvan, çalıştığı kurum, mail adresi ve ORCID bilgisi belirtilmelidir.
 • Bildiriler, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve .docx veya .pdf formatında “kongre@kvkk.gov.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

İletişim