1. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi

“Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler” temalı 1.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir. Uluslararası nitelikte, eş zamanlı çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilecek kongrenin oturumları Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.

Kongre Konuşmacıları

 • 12 Kasım Cuma
  • Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
  • Prof. Ulrich KELBER – Alman Federal Veri Koruma Otoritesi Başkanı
  • Marit HANSEN – Almanya – Schleswig Holstein Veri Koruma Otoritesi Başkanı
  • Ventsislav KARADJOV – Bulgaristan Veri Koruma Otoritesi Başkanı /EDPB Başkan Yardımcısı
  • Hürol MEAR (KKTC KVKK Başkanı)
  • Prof. Dr. Halil AKKANAT
  • Prof. Dr. Murat ATALI
  • Prof. Dr. Burak GEMALMAZ
  • Assoc. Prof. Francesco Paolo PATTI
  • Dr. Zohar EFRONI
 • 13 Kasım Cumartesi
  • Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
  • Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY
  • Dr. Belkıs VURAL ÇELENK
  • Dr. Aybike TUNÇ 
  • Ar. Gör. Şehriban İpek AŞIKOĞLU
  • Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
  • Dr. Rahime ERBAŞ
  • Cumhuriyet Savcısı Büşra Hazel ATEŞ SARIDAĞ
  • Arş. Gör. Ahsen AKDEMİR
  • Dr. Gizem GÜLTEKİN VARKONYİ
  • Dr. Nafiye YÜCEDAĞ
  • Prof. Dr. Adem SÖZÜER
  • Hakim Dr. Fatih ÖZKUL
  • Dr. Korhan YEĞRİM 
  • Dr. Sertaç IŞIKA
  • Ar. Gör. Uğur AŞKIN
  • Prof. Dr. Günseli GELGEL
  • Dr. İlyas ARSLAN
  • Dr. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ
  • Dr. Cannur ERCAN
  • Arş. Gör. Elif Beyza AKKANAT
  • Dr. Çiçek ERSOY
  • Dr. Cemal BAŞAR
  • Dr. Yavuz CANBAY 
  • Dr. Merve TUNÇBİLEK
  • Arş. Gör. Bilal TOPRAK
  • Prof. Dr. Yüksel METİN
  • Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
  • Dr. Yasin AYDOĞDU
  • Dr. Lutz PESCHKE
  • Arş. Gör. Aybeniz AKLAN 
  • Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ
  • Latife Büşra ÇOKASLAN
  • Doç. Dr. Mehmet AKÇAAL
 • 14 Kasım Pazar
  • Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR
  • Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA
  • Dr. Fatma ESENYEL HANAZ 
  • Ar. Gör. Ecem KİRKİT
  • Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
  • Prof. Dr. Nuran KOYUNCU
  • Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY
  • Dr. Can AZER
  • Dr. Mazlum DOĞAN
  • Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY
  • Dr. Fatma ESENYEL HANAZ
  • Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR
  • Dr. Serdar HIZIR
  • Ömer Faruk BAYSAL
  • Hacer Ülkü DOĞAN KAYA
  • Tamer AKSOY
  • Dr. Canan ERDOĞAN
  • Merve Nur GÖKTAŞ
  • Dr. Alper IŞIK
  • Dr. T. Polat İŞOĞLU
  • Prof. Dr. Arzu OĞUZ
  • Doç. Dr. Emel BADUR 
  • Dr. Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK
  • Dr. Didem ÖZGÜR 
  • Dr. Cihan KANLIGÖZ
  • Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN
  • Tuba KENDİR TUNALI
  • Ersin CAN
  • Mustafa ERBİLLİ

Kongre Konuları:

 • 12 Kasım Cuma
  • 2019/770 Sayılı Direktif’in İç Hukuklara Aktarılması Kapsamında Alman Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
  • Medeni Yargılama Aleniyet İlkesi ve Kişisel Verilerin Korunması
  • Anayasa Mahkemesinin Kişisel Verilerin Korunmasına Yaklaşımının Eleştirisi
  • Blockchain Technology and GDPR
  • Digital Markets Act
 • 13 Kasım Cumartesi
  • Veri Taşınabilirliği Hakkı: Amaçlar, İşlevler ve Sınırlar
  • Avrupa Birliği, İsviçre ve Türk Hukukunda Yurt Dışına Kişisel Verilerin Aktarımında “Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülke” Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  • Kişisel Veri ve Veri Ticareti
  • Bilgi Çağında İlgili Kişinin Bilgi Alma Hakkı ve Ticari Sır Çatışması
  • Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA Verilerinin Mükerrer Kullanımı
  • Evaluation of the Proposed AI Act from the Aspect of Data Processing for Law Enforcement Purposes: Cases of Predictive Policing and Biometric Data Processing
  • Aydınlatma Metinlerinde Yanlış Hukuki Sebebin Gösterilmesinin Hukuki Sonuçları
  • Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası’nda Kişisel Verilerin Korunması
  • Vergi Mahremiyeti Suçu ile Kişisel Verilere Karşı İşlenen Suçların Karşılaştırılması
  • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi Kabahati (KVKK M. 18/1)
  • Kişisel Verilerin Yabancı Unsurlu Sözleşmelere Aykırı Olarak İşlenmesinden veya Korunmamasından Kaynaklanan Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
  • Yabancılık Unsuru Taşıyan Kişisel Veriler İle İlgili Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukukun Tespiti
  • Dijital İçerik ve Dijital Hizmet Sözleşmelerinde Karşı Edim Olarak Kişisel Verilerin Paylaşılması
  • 2019/770 Sayılı Dijital İçerik ve Dijital Hizmetlerin Sağlamasına Yönelik Direktif (DCD) Uyarınca “Karşı Edim” Olarak Kişisel Veriler
  • Akıllı Yollar ve Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel Verilerin Korunmasında Trend Teknolojiler
  • Kritik Altyapılarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İnceleme: Havacılık Sektöründe Bir Çalışma
  • Blokzincir, Veri Koruma ve Genel Veri Koruma Tüzüğü
  • Hayat Eve Sığar Uygulaması Üzerinden Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uyumluluğu
  • Yapay Zekanın Tıp Alanında Kullanımı ve Kişisel Verilerin İşlenmesi: Etik Bir Bakış
  • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İhlalinden Doğan Manevi Zararın Tazmini
 • 14 Kasım Pazar
  • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çocuğun Rızasının Geçerliliği
  • Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması
  • Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunmasında Velayet Hakkının Rolü
  • Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) Uygulanabilirliği Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kişisel Verilerin Korunması Hakkı
  • KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Hakkı Çatışması (KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Işığında)
  • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Şartlarına Üçlü Bakış: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve AB İncelemesi
  • Alman Sigorta Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair 29/06/2018 Tarihli Davranış Kurallarının Türk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi
  • Bankacılık Sektöründeki Veri İhlal Bildirimlerinin Mukayeseli Analizi
  • Bankalarca Sunulan Para Transfer Hizmetlerinde Yurt Dışına Veri Aktarımı
  • Bilişim Çağında Temel Bir Hak: Unutulma Hakkı ve Hakkın Türk Hukukunda Görünümü
  • İnsan Hakları Açısından GVKT VE 6698 sayılı KVKK’DA Yalnızca Otomatik İşlemeye Dayalı Bir Karara Tabi Olmama Hakkı
  • Unutulma Hakkı ve Suç Kapsamında Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
  • Zinaya Dayalı Boşanma Davalarında Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi Bakımından Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı
  • The Conflicting Objectives of the European Union Whistleblower Protection Directive and the European Union General Data Protection Regulation

Sempozyum Programı

İletişim

Çevrim İçi Yayın