Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu

Düzenleyen

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih

3-4-5 Aralık 2021

Yer

 • Üsküdar Bilim Merkezi

İletişim / Kayıt

Sempozyum Konuşmacıları

 • 03 Aralık Cuma
  • Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici – Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Başkanı
  • Av. Serhat Demir – Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür
  • Prof. Dr. İbrahim Subaşı – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Prof. Dr. Gülfettin Çelik – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk – Yeditepe Üniversitesi
  • Doç. Dr. Murat Tümay – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Çağla Tansuğ – Galatasaray Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Emir – Anadolu Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Sezen Kama Işık – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ferna İpekel Kayalı – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Prof. Dr. Şaban Kayıhan – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Hacı Kara – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Harun Eryiğit – İstanbul Medipol Üniversitesi
  • Öğr. Gör. Dr. Meltem Karatepe Kaya – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Av. Fatma Subaşı
  • Prof. Dr. Sezer Çabri – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Seda Öktem – Bahçeşehir Üniversitesi
  • Doç. Dr. Osman Açıkgöz – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  • Av. Dr. Davut Gürses
  • Arş. Gör. M. Fatih Cengil – Çukurova Üniversitesi
 • 04 Aralık Cumartesi
  • Doç. Dr. Emrullah Kervankıran – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır – Marmara Üniversitesi
  • Arş. Gör. Dr. Fatma Zeynep Altıner Yolcu – Marmara Üniversitesi
  • Av. Muhammed Beheşti Aydoğan
  • Av. Muharrem Çelik
  • Prof. Dr. Mahmut Koca – İstanbul Medipol Üniversitesi
  • Doç. Dr. Fatih Birtek – Erciyes Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Karaer Güçlü – Maltepe Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cankat Taşkın – İstanbul Aydın Üniversitesi
  • Arş. Gör. Dr. İsa Başbüyük – Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Av. M. Emre Avşar – Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği
  • Prof. Dr. Murat Balcı – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Öğr. Gör. Osman Gazi Güçlütürk – Kırklareli Üniversitesi
  • Arş. Gör. Sevda Bora Çınar – Akdeniz Üniversitesi
  • Gökçe Çobansoy Hızel – Turkcell İnsan Hakları ve Yeni Teknolojiler Koordinatörü
  • Prof. Dr. Murat Topuz – Marmara Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ş. Barış Özçelik – Bilkent Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ayşe Arat – Akdeniz Üniversitesi
  • Öğr. Gör. Dr. Atilla Kasap – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Av. Gizem Yılmaz
  • Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak – Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği
  • Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu – Maltepe Üniversitesi
  • Av. Alpay Köse – E-Spor Enstitüsü Başkanı
  • Av. Gürkan Özocak – E-Spor Enstitüsü Başkan Yardımcısı
  • Doruk Demirsar – ESL Türkiye Yöneticisi
 • 05 Aralık Pazar
  • Av. Büşra Altunay – Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği
  • Doç. Dr. Mehmet Akçaal – Selçuk Üniversitesi
  • Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju Sarıgül – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
  • Arş. Gör. Hüseyin Ateş – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • Neriman Betül Kılıç
  • Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Kürşat Ersöz – Akdeniz Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevcan Artun – Ankara Bilim Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar – Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emrah Geçer – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Arş. Gör. Özgecan Gök – Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Doç. Dr. Cahit Suluk – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Canan Küçükali – Bakırköy Adliyesi Hâkim
  • Öğr. Gör. Dr. Berrak Genç Gelgeç – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Arş. Gör. Ayşe Gökçen Karasioğlu Gürbüz – Yeni Yüzyıl Üniversitesi
  • Av. Emin Hamdi Uysal
  • Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel – İstanbul Medipol Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Mualla Buket Soygüt Arslan – İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • Öğr. Gör. Dr. Serkan Kaya – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Arş. Gör. Barış Mıdık – Kocaeli Üniversitesi
Okuma önerisi:  1.Hukuk Fakültesi Öğrencileri Çocuk Hukuku ve Eğitim Konferansı

Sempozyum Konuları

 • 3 Aralık Cuma
  • 1. Oturum: Bilişimin Anayasa ve İdare Hukukundaki Yansımaları
   • Dijital çağda İnsan Haklarının Dönüşümü
   • Veriye Teknolojik ve Hukuki Yaklaşım Değişikliğinin Kamu Hizmeti Sunumu Alanındaki Etkileri
   • Siber Operasyonlar ve Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Devletin Sorumluluğu
   • Klasik Anayasacılıktan Dijital Anayasacılığa: Anayasa Hukukunun Dönüşümü
  • 2. Oturum: Elektronik Haberleşme Sektöründe Güncel Gelişmeler
  • 3. Oturum: Bilişimin Şirketler Hukukundaki Yansımaları
   • Anonim Şirketlerde Elektronik Kurullar
   • Türk Ticaret Kanununa göre Düzenlenebilecek Elektronik Belgeler
   • Güncel Tartışmalar Işığında Yapay Zeka ve Anonim Şirket Yönetim Kurullarının Yeniden Şekillenmesi
   • Yapay Zeka ve Şirketler Arasındaki İlişkinin Türk Şirketler Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
   • Hizmet Sağlayıcıların Bilgi Verme Yükümlülüğü
  • 4. Oturum: Bilişimin Sözleşmeler Hukukundaki Yansımaları
   • Elektronik Haberleşme Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri
   • Elektronik Haberleşme Sektöründe Arabağlantı Sözleşmeleri
   • Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarıyla Kullanıcıları Arasındaki Hukuki İlişkinin Özel Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi
   • Akıllı Sözleşmelerin Yorumlanması
 • 4 Aralık Cumartesi
  • 1. Oturum: Sosyal Medya
   • Sosyal Ağlarda Siber Zorbalık ve Ceza Hukuku
   • Sosyal Medyaya İnsan Hakları Perspektifinden Bakış: İfade Özgürlüğünün Sınırlanması
   • Çocuğun Sosyal Medyada Ebeveynleri Tarafından Gerçekleştirilen Kişilik Hakkı İhlallerine Karşı Korunması
   • Sosyal Medyada Hukukun Serencamı: Hukuku Yerleşik Kılma Çabalarının Bir Anatomisi
  • 2. Oturum: Bilişimin Ceza Hukukundaki Yansımaları
   • Ceza Mahkemesinde İnternet Trafik Bilgilerine Erişim ve İnternet Trafik Bilgilerinin Delil Değeri
   • Kripto Paranın Malvarlığına Yönelik Kimi Suçlar ve Tefecilik Suçu Yönünden Değerlendirilmesi
   • Stalking (Siber Gözetlenme) Eyleminin Ceza Hukukundaki Yaptırımın Değerlendirilmesi
   • Blokzincir Üzerinden Fon Toplama: Kripto Varlık Arzı (ICO) ve Sermaye Piyasası Kanunundaki Suçlarla İlişkisi
  • 3. Oturum: Yapay Zeka ve Kuramı
   • Yapay Zeka ve Ayrımcılık
   • Yapay Zekanın Hukuki Tanımına Yönelik Yaklaşımın Eleştirisi
   • Yapay Zekanın Hukuki Niteliği: Felsefi, Bilimsel ve Tarihi Yaklaşımlarla Malvarlığı Unsurlarının Kişiliğe Giden Süreci
   • AB Yapay Zeka Düzenleme Teklifi ve İnsan Hakları Açısından Şirketlerin Sorumluluğu
  • 4. Oturum: Yapay Zeka ve Sorumluluk
   • Yapay Zeka Kaynaklı Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk
   • Roma Hukukunda Kölelerin Haksız Fiil Sorumluluğuna İlişkin Kuralların Yapay Zeka Bakımından Uygulanabilirliği
   • Türk Hukukunda Otonom Araçlardan Doğacak Hukuki Sorumluluk
   • Yapay Zeka ve Robotların Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Sorumluluğun Kusursuz Sorumluluk Hükümleri Çerçevesinde İncelenmesi
  • 5. Oturum: E-Spor
   • Lootbox Özelinde Karşılığı Nakit Olmayan Çekiliş Mevzuatı ve Uygulaması
   • E-Spora Hukuki Bakış
   • E-Sporcu Sözleşmeleri ve Sorunlar
   • Türkiye’de ve Global Ölçekte E-Spor Pazarı
 • 5 Aralık Pazar
  • 1. Oturum: Veri Hukuku
   • Profilleme Kavramının Kişilik Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Değerlendirilmesi
   • Blokzincir ve Kişisel Verilerin Korunması
   • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Suçlarla Korunan Hukuki Değer
   • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yüz Tanıma Sistemlerinin Değerlendirilmesi
  • 2. Oturum: Bilişimin Vergi Hukukundaki Yansımaları
   • Forex İşlemlerinin Vergilendirilmesi ile Vergilendirilme İşleminin İdari İşlem Teorisi Bakımından Tahlili
   • İnternet Ortamında Reklam Verenlerin Vergi Kesintisi Yapma yükümlülükleri
   • Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Bilişim Sistemlerine Müdahale Sonucu Gerçekleştirilen Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Soruşturma Usulü
   • Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi
   • Dijital İçerik üreticilerinin Gelir Vergisi Karşısındaki Konumu
  • 3. Oturum: Bilişimin Fikri Mülkiyet Hukukuna Yansımaları
   • Telif Koruması Anlamında (Takas Edilemez Jeton) NFT’ler
   • Sosyal Medya Hesaplarında Üretilen İçeriklerin Eser Olarak Korunması ve İçerik Üreticisinin Ölümünden Sonra Miras Olarak İntikal Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi
   • Eser Sahibinin Dijital Mührü: NFT Sanat Eeserleri
   • Second Life Örneği Üzerinden Oyuncuların Bilgisayar Oyunlarındaki Hak Sahipliği Sorununun İncelenmesi
  • 4. Oturum: Bilişimin Yargılama Hukukuna Yansımaları
   • Ceza Muhakemesinde SEGBİS Uygulamasının Adil Yargılanma Hakkına Etkisi
   • Tüketici Sorunlarının Online Uyuşmazlık Çözümü Yoluyla Çözülmesi: Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri
   • Türk Hukuku Bakımından Çevrim İçi Mahkemeler
Okuma önerisi:  Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu

Sempozyum Programı