11-15 Nisan Haftası Meclis’e 18 Kanun Teklifi Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 11-15 Nisan 2022 haftasında 18 kanun teklifi sunuldu. Demokrat Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Memleket Partisi ve bağımsız milletvekilleri tarafından birer kanun teklifinin sunulduğu Meclis’e Cumhuriyet Halk Partisi sekiz, Halkların Demokratik Partisi beş kanun teklifini gündeme getirdi. Kanun tekliflerinin ayrıntıları şu şekilde:

3 Nisan Gününün Sanayi Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4383
 • İlk imza sahibi: Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni AKSOY
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, 3 Nisan gününün Sanayi Günü ilan edilmesi ve her nisan ayının ilk haftasının Uluslararası Sanayi ve Fuar Haftası olarak Karabük ilinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: İçişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
2-4383

Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4384
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile göçerlerin mera, yaylak ve kışlaklardan herhangi bir bedel ve kiralama ücreti alınmadan yararlandırılması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
2-4384

Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4385
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, taşımacılıkta kullanılan D2 yetki belgesinin sadece şirketlere değil bireylere de verilmesi ve koltuk sayısı şartının 9+1 olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
2-4385

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair  Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4386
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, aile mahkemelerinde yapılan duruşmalarda psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı hazır bulundurulmasının zorunlu hâle getirilmesi öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Adalet Komisyonu
2-4386

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4387
 • İlk imza sahibi: Demokrat Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, seçimlerde parmak boyası uygulamasının tekrar yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Anayasa Komisyonu
2-4387

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4388
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Engin Altay
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin net asgari ücret seviyesine çıkarılması ve bu ikramiyenin 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki banka, sigorta şirketi, ticaret ve sanayi oda ile borsalarının sandıklardan emekli olanlara da ödenmesi öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali Komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Okuma önerisi:  Bozdağ'dan Deprem Bölgesindeki Hâkim ve Savcılara "6 Nisan" Hatırlatması
2-4388

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4389
 • İlk imza sahibi: Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Milletvekili Nilgün Ök
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile; ticari mevduatın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta kapsamına dâhil edilmesi, sigortaya tâbi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamını ve tutarını belirleme yetkisinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kuruluna verilmesi, Fon başkan yardımcısı sayısı ile Fon bünyesindeki hizmet birimi sayısının artırılması, Fona verilen görevlerin ifası sırasında yapılan giderlerin daha sonra ilgililerinden tahsili koşuluyla Fon bütçesinden karşılanabilmesi, Fon tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında geçmiş dönem borcuna dair kriterlerin daha açık ve anlaşılır olmasının sağlanması, finansal kiralama sözleşmelerinin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınması ve ihale bedeline isabet eden tutarın sıra cetveli kesinleşmeden ödenmesi, kurumların bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınması, stratejik yatırımların Türkiye Varlık Fonu’nun sektöre özgülenmiş şirketleri tarafından yapılmasının önünün açılması, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara tanınan muafiyet ve istisnaların düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurulmuş şirket ve fonlara da uygulanması, Fon tarafından şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin ticari ve iktisadi bütünlük satışından elde edilecek tutardan sıra cetveline göre dağıtımından bakiye kalması hâlinde, bu tutarın şirket işlerinde kullanılabilmesi, belediyelerin şehir içi raylı ulaşım sistemi ve metro projeleri borçlarına karşılık olarak yapılacak kesinti oranının, belediyelerin aylık vergi gelirleri tahsilat toplamının %5’i aşmaması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali Komisyon: Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
2-4389

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4390
 • İlk imza sahibi: Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Erkan Baş
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile kayıt dışı istihdam edilen işçilerin de sendika üyesi olabilmesi ile toplu sözleşme yetki süresince işverenin işçilerin işine son vermesinin önlenmesi ve iş yerini değiştirmesinin yasaklanması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Okuma önerisi:  Arslan: AYM'nin İş Yükü Konusunda Tek Rakibi AİHM
2-4390

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4391
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesine ilişkin kararın tam teşekküllü devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin sağlık kurulları tarafından düzenlenecek rapor üzerine Cumhuriyet savcılığınca verileceği ve ağır bir hastalık ve sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumlarında tedavi ve bakımı yapılamayacak olanlar hakkında, bu yönde verilecek rapora istinaden, tutuklama kararı verilmemesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Adalet Komisyonu
 • Tali Komisyon: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4391

Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4392
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, konutu terk etmeme yükümlülüğü uygulandıktan sonra beraat eden ya da haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de tazminat alabilmeleri amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Adalet Komisyonu
2-4392

9/5/2013 Tarihli ve 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4393
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, içeriği sadece kitaplardan oluşan posta kargoları, posta kolileri ve kargolar için uygulanacak posta tarifesinin, normal tarifenin en fazla yarısı kadar olması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
2-4393

17 Haziran’ın Deniz Poyraz’ı Anma Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4394
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Özen
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, 17 Haziran tarihinin ‘Deniz Poyraz’ı Anma Günü’ olarak ilan edilmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: İçişleri Komisyonu
2-4394

20 Temmuz’un Suruç Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4395
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Özen
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile Suruç’ta 20 Temmuz günü hayatını kaybedenler için, 20 Temmuz gününün anma ve yasa günü olarak ilan edilmesi öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: İçişleri Komisyonu
2-4395

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4396
 • İlk imza sahibi: Adana Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarında olması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali Komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Okuma önerisi:  İstanbul Barosundan Laiklik İlkesi Vurgusu
2-4396

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4397
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, esnaf ve sanatkârların sicil işlemleriyle ilgili başvurularının üyesi oldukları odalar aracılığıyla alınarak bağlı olunan birliklere iletilmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
2-4397

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4398
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, büyükşehir belediyelerinde kurulan ulaşım koordinasyon merkezlerinde belediye başkanının görevlendireceği üye sayısının toplam üye sayısının salt çoğunluğundan az olamaması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: İçişleri Komisyonu
2-4398

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4399
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, emekliler ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık ödemesi yapılan diğer kişiler ile 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık alan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda asgari ücretin net tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi, bu tutarın 2022 yılında 5000 TL’ye tamamlanarak ödenmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4399

Çocuk Komisyonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4400
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocuk hakları ihlallerini tüm boyutları ile araştırmak, incelemek ve bu konularda yapılacak başvuruları incelemek üzere Çocuk Komisyonunun kurulması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Anayasa Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4400