2. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu

Düzenleyen:

2.Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

21 Kasım 2020, Saat: 10.45 – 15.30

Etkinliğin Düzenleneceği Ortam:

Google Meet

Konuşmacılar:

 • Dr. Öğr. Ü. R. Barış Erman
 • Arş. Gör. Erdi Yetkin
 • Arş. Gör. Eşref Barış Börekçi
 • Özge Demir
 • Dr. Öğr. Ü. Onur Özcan
 • Irmak Duman
 • Saba Şahika Tahmaz Üzeltürk

Konular:

 • Fraenkel’in İkili Devletinden Dubber’ın İkili Ceza Devletine Ceza Hukukunun İkili Karakteri
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Mağdurun Dinlenilmesi
 • Devlet Sırrı ile Basın Özgürlüğü Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme
 • Alman ve Türk Ceza Hukuku Sistemlerinde Ötenazi ve Hayvanlar Lehine Zorunluluk Halinin Kabulü

Kayıt /Başvuru:

İletişim:

 • yeditepeceza@yeditepe.edu.tr

Etkinlik Programı:

Okuma önerisi:  Seminer: AB Jean Monnet Burs Programı