Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu

Düzenleyen

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

14 Kasım 2020 10.00-16.45

Yer / Katılım:

Sempozyum, YouTube ve Zoom üzerinden çevrimiçi (online) olarak yayımlanacaktır.

Sempozyum https://www.youtube.com/channel/UCTmD07cY89cZcjUfK4bcM9A linkinden takip edilebilecektir.

Konuşmacılar

 • Recep Şentürk
 • Ali Yeşilırmak
 • Hakan Öztatar
 • Seracettin Göktaş
 • Eda Manav Özdemir 
 • Canan Ünal Adınır
 • Hasan Kayırgan
 • Mehmet Bulut
 • Mustafa Nalbant
 • Umut İlhan Durmuşoğlu
 • Berk Demirkol
 • Ural Aküzüm
 • Hacı Kara 
 • Muhammed Sulu
 • Salih Ünal
 • Süleyman Yasir Zorlu
 • Talat Canbolat
 • Selin Sert Sürtçü
 • Özlem Acar Ünal
 • Cüneyt Bellican
 • Rabia Üçtepe Karaköse
 • Evrim Erişir
 • Uğur Bulut
 • Cemil Simil
 • Ahmet Cahit İyilikli
 • Gül Büyükkılıç
 • Pınar Çiftçi
 • Yusuf Çalışkan
 • Çiğdem Yazıcı
 • Ferhat Yıldırım
 • Dilek Yumrutaş
 • Yıldırım Keser
 • Mustafa Erkan
 • Nevzat Alkan
 • Yaprak Arıcı Üstüner
 • Nilüfer Boran Güneysu
 • Abdülhamit Yılmaz 

Sempozyum Konuları:

 • İş Kanununda Yer Alan Dava Şartı Arabuluculuğun Temel İlkeleri
 • Arabuluculukta Uzmanlık- Özellikle İş Hukukunda Uzmanlık Üzerine Düşünceler
 • İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının İrade Fesadı Bağlamında Değerlendirilmesi
 • İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Sosyal Güvenlik İşlemlerine Etkisi ve Yaşanan Sorunlar
 • Türkiye ve İngiltere’de İş Hukuku Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Md 6(1) Bağlamında Değerlendirilmesi
 • ISTAC Med-Arb Kuralları’nın Getirdiği Yenilikler
 • Deniz Ticaret Hukuku Perspektifinden Arabuluculuk
 • Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuğun Uygulamasına İlişkin Güncel Sorunlar ve Tespitler
 • Arabuluculuk Merkezlerinin Şirketleşmesi, Vergi ve Fatura Düzeni
 • Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk
 • Arabuluculuk Sözleşmesinde Genel İşlem Koşullarına İlişkin Hükümlerin Uygulanması
 • Benimle Boşanır Mısın? Boşanmanın Hukuki Sonuçları Bakımından Arabuluculuğun Uygulanabilirliği
 • Sorumluluk Hukuku (Sözleşmeye ve Haksız Fiile Dayalı Sorumluluk) Açısından Sır Saklama Yükümlülüğü ve Arabuluculuk Sürecindeki Görünümü
 • Paket Tur Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Kütahya Çizelgesi’nin Kullanılması
 • Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamının Belirlenmesindeki Güçlüklerin Ortaya Çıkardığı Bazı Meseleler
 • Birden Fazla Talebin Yer Aldığı Dava Çeşitlerinde 
 • Arabuluculuk Dava Şartının İncelenmesi
 • İcra Takiplerinde Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması
 • Arabuluculuk Sistemi ve Kanunu Üzerine Düşünceler ve Tahliller
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucunun Değişen Rolü Üzerine Düşünceler
 • İdarenin Taraf Olduğu Arabuluculuk Arabuluculuk Süreçlerine Dair Özel Kurallar ve Uygulama Sorunlarının Değerlendirilmesi 
 • E-Arabuluculuğa Genel Bakış ve Türkiye Açısından Öneriler
 • Türk ve Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinde Arabulucu Olabilme Şartları ve Arabulucular Siciline Kayıt
 • Arabuluculuk Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri, Güç Dengesizlikleri ve Farklılıkların Yönetilmesi 
 • Arabuluculuk Anlaşma Belgesinde “Ceza Koşulu” Kararlaştırılabilmesinin Şartları
 • Tıbbi Uygulama Hatası İddiaları Dosyalarında Arabuluculuk Uygulamaları
 • İnşaat Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kullanılmasının Önemi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Arabulucunun Yükümlülük ve Sorumluluğu 
 • Arabuluculuk Ücretine İlişkin Güncel Durumun Değerlendirilmesi 
Okuma önerisi:  Bağlı Çalışan Avukatların Sorunları, Hakları ve Mücadele Başlıkları Çalıştayı

Sempozyum Programı