21. Yüzyılda Türkiye’de İnsan Haklarının Normatif ve Kurumsal Yapısı

Düzenleyen:

21. Yüzyılda Türkiye’de İnsan Haklarının Normatif Ve Kurumsal Yapısı Konferansı, İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

14 Aralık 2019 Cumartesi, 13.00 – 17.00

Yer:

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu

Konuşmacılar:

 • Anayasa ABD Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Eren
 • Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan
 • Av. Abdulhalim Yılmaz

Konular:

 • 21. Yüzyılda Türkiye’de İnsan Haklarının Genel Durumu
 • AYM’nin Türkiye’de İnsan Haklarının Korunmasındaki Rolü
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Türkiye’de İnsan Haklarının Korunmasındaki Rolü
 • İnsan Haklarının Korunmasında Sivil Toplumun Rolü

Etkinlik ayrıntıları:

 • Etkinlik ücretsizdir.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmemekte.

İletişim:

 • insanhaklarikulubu@gmail.com

Etkinlik Programı