24 Mart’ta Meclis’e 4 Kanun Teklifi Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 24 Mart 2022 tarihinde dört kanun teklifi sunuldu. Üçü Halkların Demokratik Partisi (HDP), biri Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri tarafından sunulan kanun tekliflerinin ayrıntıları şu şekilde:

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi

AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve 96 milletvekili imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifiyle spor faaliyetlerinde bulunmak üzere hem bir spor kulübüne bağlı şekilde hem de spor kulübünden ayrı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesi imkânı getirilmesi; spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin yapılarına uygun olarak organlarının, gelirlerinin ve giderlerinin belirlenmesi ile mali açıdan güçlendirilmeleri; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine denk bütçe zorunluluğu getirilmesi; spor kulüplerinin organlarında aranacak şartlar, denetlenmeleri, tesisleri, işletme ve defterleri, hesap ve işlemleri, borçlanmaları, alacaklarının temliki, spor eğitimi çalışmaları ile spor faaliyetlerinin düzenlenmesi; spor kulüplerine kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan yardımların esaslarının belirlenmesi; spor kulüplerinin kamu yararına çalışma statülerinin düzenlenmesi; spor kulüplerinde yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkûm olmama şartının getirilmesi; spor kulüplerinin tüzüklerinde, kulüp üyeliğini hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilememesi; spor kulüplerinin birleşmeleri ve mal varlıklarının devri ile ilgili düzenleme yapılması; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine getirilen mali kısıtlamaların etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla temlik veya borçlanma oranının aşılması ile belirli kişilere hak ve alacakların devredilmesinin suç olarak düzenlenmesi ve bunların cezai müeyyidelerinin belirtilmesi; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan takım harcama limitinin yasal dayanağının oluşturulması; spor federasyonlarına ilişkin bütçe ve harcama ilkeleri ile federasyon yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

Tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna sevk edilen 2 / 4331 esas numaralı kanun teklifinin tam metni şu şekilde:

Spor-Kulupleri-ve-Spor-Federasyonlari-Kanunu-Teklifi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle hükümlü kişilere ceza infaz kurumu idarelerince ücretsiz olarak sağlanacak temizlik malzemelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna sevk edilen 2 / 4332 esas numaralı kanun teklifinin tam metni şu şekilde:

Ceza-ve-Guvenlik-Tedbirlerinin-Infazi-Hakkinda-Kanunda-Degisiklik-Yapilmasi-Hakkinda-Kanun-Teklifi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin telefon ile görüşme hakkının tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabileceğine dair hükmün kaldırılması amaçlanmaktadır.

Tali komisyon olarak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna sevk edilen 2 / 4333 esas numaralı kanun teklifinin tam metni şu şekilde:

Ceza-ve-Guvenlik-Tedbirlerinin-Infazi-Hakkinda-Kanununda-Degisiklik-Yapilmasi-Hakkinda-Kanun-Teklifi

İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz tarafından TBMM Başkanlığına sunulan İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifiyle hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırdıkları kişiler ile kurdukları ilişkinin niteliğinin İş Kanunu kapsamında belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna sevk edilen 2 / 4334 esas numaralı kanun teklifinin tam metni şu şekilde:

Is-Kanununda-Degisiklik-Yapilmasina-Iliskin-Kanun-Teklifi