3. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğinin kuruluşunun 75. yılında hukuk bölümü öğrencilerinin araştırma yapma ve makale yazma becerilerini geliştirmeye destek olmak amacıyla Dernek kurucusu ve aynı zamanda hukukçu Süreyya Ağaoğlu’na ithafen “3. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışma Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bu üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı hukuk programlarına kayıtlı öğrencilere açıktır. Yarışma lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora) olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Lisans kategorisinde “Türkiye’de ve Dünyada Çocuk İşçiliği ve Çocukların Haklarını Korumaya Yönelik Yasal Güvenceler”, lisansüstü kategoride “Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemeler” konulu makaleler değerlendirilecektir.

Seçici Kurulunda Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu (İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi), Prof. Dr. Faruk Kerem Giray (İstanbul Üniversitesi, Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı), Prof. Dr. Fulya Erlüle (Marmara Üniversitesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı), Prof. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Ana Bilim Dalı) , Prof. Dr. Pınar Kartal (Galatasaray Üniversitesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı), Av. Seda Akço Bilen (Hümanist Büro, Çocuk ve İnsan Hakları) yer aldığı yarışma için başvurular 1-15 Eylül 2024 tarihleri arasında olacaktır.

Yarışma Şartnamesi

Kaynak