Reformlardan Medeni Hukuk Sempozyumu

Sempozyum İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi hukuk fakülteleri tarafından düzenlenmektedir.