4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 25 Ekim 2021 tarihinde düzenleyeceği 4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumunda tebliğ sunmak isteyen araştırmacılara, aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda, çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerini (mail adresi ve mobil telefon bilgilerini) ekleyerek AYBÜ Hukuk Fakültesine başvurmaları çağrısında bulundu. 

TEBLİĞ ÇAĞRISI

“IV. TİCARET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” (TİCARET HUKUKUNA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM) ANKARA, 25 EKİM 2021 (ONLINE)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25 Ekim 2021 tarihinde “IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyum bütün uygulayıcı, akademisyen ve araştırmacılara açık olup sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyumun konusu “Ticaret Hukukuna Disiplinlerarası Yaklaşım” olacaktır. Tebliğlerin ticaret hukuku ve bağlantılı konulara interdisipliner yaklaşım içermesi, örneğin şirketler hukuku ile medeni usul hukuku veya iş hukuku gibi alanlara birlikte odaklanması beklenmektedir. Farklı alanlardaki birden fazla araştırmacı tarafından yapılan ortak çalışmalar tercih edilecektir.

Tebliğlerin daha önce başka yerde sunulmamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. Tebliğler ve sunumları Türkçe veya İngilizce dillerinde olabilecektir. Çeviri hizmeti sağlanmayacaktır.

Tebliğ özetlerinin 300-400 kelime aralığında olması gerekmektedir. Daha sağlıklı bir iletişim için yazarların çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerini (e-posta adresi ve mobil telefon bilgilerini) göndermeleri rica olunur.

Tebliğ özetleri ve tam metinler hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Tebliğ özetleri Üniversite tarafından elektronik kitap olarak; tam metinler ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi’nde (TFM) yayımlanacaktır. Tam metinlerin, dergipark.org.tr/tfm adresinde yer alan yazım kurallarına uygun ve makale formatında hazırlanması gerekmektedir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ özetlerinin 30 Temmuz 2021 tarihine kadar commerciallaw@ybu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyumda sunulacak tebliğler Sempozyum Bilim Kurulu tarafından seçilecek ve

seçilen tebliğler 20 Ağustos 2021 tarihine kadar bildirilecektir.

Sempozyumun kesinleşmiş programının 27 Eylül 2021 tarihine kadar duyurulması planlanmaktadır.

“IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu” (online) 25 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin tam metinlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar commerciallaw@ybu.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

İletişim adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ayvalı Mah., Halil Sezai Erkut Caddesi, 151. Sokak, Keçiören – ANKARA

Ayrıntılı bilgi için iletişim : commerciallaw@ybu.edu.tr

Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ – Arş. Gör. Şule IŞIN

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Dr. Öğr. Üy. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU
Dr. Öğr. Üy. Tuğçe Nimet YAŞAR
Öğr. Gör. Dr. Ceren CERİT DİNDAR
Öğr. Gör. Dr. Bahriye BAŞARAN
Arş. Gör. Dr. Nevin MERAL
Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ
Arş. Gör. Kemalettin Ahmet AKSOY
Arş. Gör. Şule IŞIN
Arş. Gör. Zehra AVCI
Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU