6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasının Birinci Yılının Değerlendirilmesi Sempozyumu

Düzenleyen:

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasının Birinci Yılının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

04 Mayıs 2018, Saat: 09.30 – 18.15

Yer:

BAU Beşiktaş Güney Yerleşkesi, Fazıl Say Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ali Necip Ortan
 • Prof. Dr. Habip Asan – Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
 • Prof. Dr. Arslan Kaya
 • Dr. Adem Aslan – 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Hülya Çaylı – Avrupa Patent Vekili
 • Av. Türkay Alıca – Emekli Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi
 • Prof. Dr. Hamdi Yasaman
 • Uğur Çolak – İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Fethi Merdivan – Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şahin – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla
 • Dr. İhsan Baştürk – Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi
 • İlhami Güneş – İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi
 • Av. Serdar Arıkan – Emekli Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi
 • Önder Bayrak – İzmir Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Hâkimi

Sempozyumda ele alınacak konular:

 • Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Türk Sınai Mülkiyet Sistemi
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sonrası Yetkili ve Görevli Mahkemeler
 • Hükümsüzlük Davalarında EPC 138/3’ün Uygulanması
 • Patent Verilmesi Kararına İtiraz / Patentte Post Grand Prosedür
 • SMK Sonrası Dönemde Markanın Kullanılmamasının Sonuçları
 • Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı
 • Yargı Kararları Işığında Markanın İnternet Ortamında Yönlendirici Kod, Anahtar Sözcük ya da Benzeri Biçimlerde Kullanılması
 • Alan Adı Haklarının Ceza Hukuku Araçlarıyla Korunması
 • Patent Hükümsüzlüğü
 • Patent Hukukunda Eşdeğerler Öğretisi
 • Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Teşkil Eden Suçlar

İletişim / Kayıt:

 • Etkinliğe katılım için kayıt alımı yapılmamaktadır. Etkinliğin yapılacağı salon sınırlı kapasiteyle sınırlıdır.
 • burak.etirli@law.bau.edu.tr

Sempozyum Programı