Yargıtay Kararları Işığında Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler Konferansı

Düzenleyen:

Yargıtay Kararları Işığında Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

09 Mayıs 2018, Saat: 15.00

Yer:

BAU Beşiktaş Güney Yerleşkesi, Fazıl Say Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Doç. Dr. Seda Öktem Çevik
  • D. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek
  • Prof. Dr. K. Emre Gökyayla
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahu Ayanoğlu Moralı

Konferans konuları:

  • Kiralananın devri (TBK m.301)
  • Bağlantılı sözleşme (TBK m.340)
  • Kira bedelinin belirlenmesi (TBK m.344)
  • Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona erdirilmesi (TBK m.347)

İletişim:

  • ahu.marali@law.bau.edu.tr

Okuma önerisi:  Konferans: Mülteciler için Sağlık Hakkı