7499 Sayılı Kanun Değişikliği Kapsamında HAGB ve Tazminat Komisyonları

Forum İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından düzenlenmektedir.