Açıklık ilkesi nedir?

Açıklık ilkesi hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında kullanılan bir kavramdır. Bu sebeple "açıklık ilkesi nedir?" sorusunu kamu hukukunda ve özel hukukta olmak üzere iki ayrı açıdan ele alacağız.
Açıklık ilkesi hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında kullanılan bir kavramdır. Bu sebeple "açıklık ilkesi nedir?" sorusunu kamu hukukunda ve özel hukukta olmak üzere iki ayrı açıdan ele alacağız.

Açıklık ilkesi hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında kullanılan bir kavramdır. Bu sebeple “açıklık ilkesi nedir?” sorusunu kamu hukukunda ve özel hukukta olmak üzere iki ayrı açıdan ele alacağız.

Açıklık ilkesi, kamu hukukunda  kamu görevlerinin aksi yasalarca öngörülmedikçe gizli yapılmaması* anlamında kullanılmaktadır. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oturumlarındaki görüşmelerin aksi yasalarca öngörülmedikçe açık olarak yapılması, aynı şekilde mahkemelerdeki duruşmaların aksi yasalarca öngörülmedikçe açık olarak yapılması gibi. Burada “alenî muhakeme” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Açık yargılama anlamına gelen alenî yargılama, herkese açık yapılan yargılama ve duruşmalara herkesin girebilmesine işarettir.

Özel hukukta açıklık ilkesi, aleniyet anlamında kullanılır. Kamusal (resmî) sicillerin (kütüklerin) herkesin veya ilgililerin incelenmesine açık tutulması “açıklık ilkesi”ne örnek gösterilebilir.

*Açıklık ilkesi nedir sorusunun cevabı açıklanırken Prof. Dr. Ejder Yılmaz tarafından hazırlanan “Hukuk Sözlüğü”nden (Yetkin Hukuk Yayınları) faydalanılmıştır.