Kişisel verilerin alenileştirilmesi

Alenileştirme ne demek?

Arapça kökenli bir sıfat olan aleni, Türk Dil Kurum’u tarafından “Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan” anlamında açıklanmaktadır. Prof. Dr. Ejder Yılmaz tarafından hazırlanan Hukuk Sözlüğü’nde aleni kelimesinin anlamı “Açık, ortada; herkese açık; belli; besbelli; gizli olmayan; kamuya açık; herkesçe bilinebilirlik.” olarak verilmektedir.

Buna bağlı olarak “alenileşmek” sözcüğü de TDK Türkçe Sözlük’te “Herkesçe bilinir duruma gelmek” anlamında açıklanır.

Kişisel verilerin alenileştirilmesi ise sadece ilgili kişinin kendisi tarafından herhangi bir şekilde kamuya açık hale getirilen kişisel verileri kapsamaktadır. İlgili kişi, kişisel verilerini alenileştirerek herkes tarafından bilinebilir ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlar. Alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesinde, korunması gereken hukuki yarar da ortadan kalkar.