Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Sınırlı Ayni Haklar – Hasan Özkan

Asliye Hukuk Davalarının konularına göre incelendiği 12 kitaptan biri olan bu 6. kitapta sınırlı ayni haklar ve asliye hukuk davaları inceleme konusu yapılmıştır. Özellikle yasalarda yapılan değişikliklere ve bu değişikliklerin sebep olduğu yeni uygulamalara dikkat çekilerek davalar anlatılmıştır. HMY’nin kabulü ile oluşan mahkemeler arasındaki görev değişikliklerinin sebep olacağı karışıklığın önlenebilmesi için Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar detaylı olarak anlatılmıştır. Kitapta incelenen  tüm davalar ayrıntılarıyla açıklanmış ve Yargıtay kararlarıyla desteklenmiştir.

ayhn1-1433263137

kitabın künyesi:

yazarı: Hasan ÖZKAN

yayınevi: legal

baskı tarihi: Mayıs 2015

baskı sayısı: 1. baskı

Konu Başlıkları:
Sınırlı Ayni Haklarla (İrtifak Hakları) İlgili Davalar
İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Haklarıyla İlgili Davalar
Oturma Hakkıyla İlgili Davalar
Üst Hakkı İle İlgili Davalar
Kaynak Hakkı İle İlgili Davalar
Diğer İrtifak Hakları
Taşınmaz Yükü (Mükellefiyeti) İle İlgili Davalar
Taşınmaz Rehni İle İlgili Davalar
İpotek ve İpotekle İlgili Davalar
İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi
Taşınır Rehni ve Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkıyla İlgili Davalar
Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehinle İlgili Davalar
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşmadan Doğan Davalar
Rehinli Tahvillerle İlgili Davalar