Türkiye Barolar Birliği, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Kararıyla belirlenen ve 06 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açıldığını duyurdu. TBB, söz konusu itirazın, yürürlüğe giren Esasların kanuni dayanaktan yoksun biçimde, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz ve ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirdiği gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

TBB tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Barolar Birliği, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Kararı ile belirlenen ve 06 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açmıştır.

Söz konusu karar, kanuni dayanaktan yoksun biçimde, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz ve ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirmektedir. Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır.

Dava konusu düzenleme, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği gibi kanuni belirlilik ilkesine de açıkça aykırılık taşımaktadır.

Dilekçede dava konusu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün, mevcut yapısal sorununun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve pilot karar usulünün uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara da dikkat çekilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TBB tarafından Danıştay’a verilen dilekçe:

basinahlakdava

Kaynak

Okuma önerisi:  İstanbul Barosu, Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı'nı Onayladı