Düzenleyen XV. Uluslararası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi: Yargı Uygulaması Bakış Açısıyla Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan...
Düzenleyen Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’e Saygı Günü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir. Tarih 26 Ekim 2021...
Şirketler ve Sigorta Hukuku Sempozyumu; Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından, Yargıtay 11. ve 4. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Sigorta Tahkim Komisyonu iş birliğiyle düzenlenmektedir. Sempozyum Zoom ve YouTube...
Düzenleyen Yılında Milletlerarası Tahkim Kanunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Webinarda simültane çeviri yapılacaktır. Tarih 23 Ekim 2021 Cumartesii 14.00 - 17.30
Düzenleyen Ceren Damar Şenel 2. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih 04-05 Kasım 2021 Konuşmacılar
Düzenleyen: Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Webinarı T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 16 Ekim 2021...
Düzenleyen Yürürlüğünün 9. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 5, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih 01 Ekim 2021 Cuma,...
Düzenleyen: Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Proje Açılış Konferansı, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi açılışı ve Türkiye’de bireysel başvurunun dokuzuncu yıl...
Düzenleyen: Uluslararası Bilişim Hukuku Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi tarafından Bilişim Hukuku 6.0 ana temasıyla düzenlenmektedir. Tarih: 22 - 25 Eylül 2021
Düzenleyen: Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6; Türkiye Hukuk Platformu ve İstanbul 2 Nolu Barosu iş birliği, T.C. Adalet Bakanlı destekleri, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmektedir. Tarih: